Vad är det som påverkar elpriset?

Hösten 2022 var elpriset rekordhögt. Priset skenade och många elbolag erbjöd inte längre fasta priser. I september 2023 var elpriset lägre igen, men hur kan det vara så? Vad är det som påverkar elpriset?

Varför rör sig elpriset?

Elpriset i Sverige påverkas av flera olika faktorer. Väder och vind, råvarupriser, utbud och efterfrågan är bland annat sådant som påverkar vårt elpris.

Priset påverkas av elpriset i Europa.
Under 2022 hade kriget i Ukraina stor påverkan på Europas elpris.

Förutom världsläget påverkas elpriset bland annat av hur mycket det blåser och när, hur mycket nederbörd vi får, hur stor andel kärnkraft vi har, priset på kol och gas, kronans värde och priser på utsläppsrätterna.

 

Hur är läget på elmarknaden just nu?

Det finns massor av information på Energimarknadsinspektionens hemsida. Här kan du läsa veckovisa marknadsrapporter om utvecklingen på elmarknaden, samt ladda ner informationen i tabeller eller pdf-format.

Hur vill du ha elpriserna förklarade?

Alla är vi olika och vill veta olika mycket.
Välj hur du vill ha förklaringen

Varför ska vi använda mindre mängd el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Texten kommer från energimyndighetens kampanj "Varje kWh räknas!".

  • 1
    Vi dämpar elkostnaderna. För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.
  • 2
    Vi minskar risken för elbrist i vinter. När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.
  • 3
    Vi visar solidaritet. Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Varje kilowattimme räknas

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Läs mer på Energimyndigheten.se

Spara el

Då det nu är mycket svårt att påverka priset är det viktigt att du försöker minska din förbrukning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 14 November 2022 | Senast uppdaterad: 1 Juli 2024