Pågående arbeten i vårt elnät

Vi förstärker elnätet och bygger nytt när Nacka växer. Här kan du läsa mer om vad som händer på olika adresser i kommunen.

Finntorp

Nu är det dags för Finntorp att moderniseras! Åtmionstone vad gäller elnätat.
Vi byter ut gamla kablar till nya och det kommer tyvärr medföra en del problem för dig som bor eller arbetar i området. Det kommer bli trafikomläggningar och flytt av både bushållplats och parkeringsplatser.
Vi beräknar vara färdiga till sommaren!

Karta över Finntorp

Smedjegatan
Sickla Stationshus

Vi ska möjliggöra bygget av ett 23 våningar högt hus!

Byggnaden är placerad i hjärtat av Sickla och blir en knutpunkt för T-bana, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. Höghuset kommer inrymma kontor, handel och hotell vilket innebär ett tillskott med ca 600 nya arbetsplatser till området.

Nobelberget

Vi bygger ut elnätet!

Här arbetar vi med kabelflytt och nytt kabelnät i exploateringsområden.

Projektstart: Våren 2020

Planerat projektslut: 2025

Projektledare: Stefan Hemström stefan.hemstrom@nackaenergi.se

Män på byggarbetsplats
Man framför en Nackaenergibil 

Nya Gatan

Nacka kommun bygger stad och Nacka Energi förser staden med el.

Det kommer att byggas ca 1000 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. I markplan planeras för verksamheter, som butiker, caféer och fritidsverksamhet.

För att förse området med el bygger Nacka Energi ett helt nytt elnät i området vid Nya Gatan.

Fisksätra entré

Fastighetsbolaget Stena Fastigheter planerar ny bebyggelse på parkeringsplatserna norr om de befintliga husen. Det kommer att byggas både bostadsrätter och hyresrätter samt ett äldreboende.

För att kunna bygga de nya husen på området behöver det befintliga elnätet tas ur drift och rivas.

Vy över arbeten med elledningar i Fiskis
Två män bredvid en fördelningsstation

Kolbotten

Nu startar bygget av nya fördelningsstationen i Kolbotten

Nacka kommun växer och effektbehovet ökar. För att tillgodose det bygger vi om fördelningsstation Kolbotten. Vi byter till större transformatorer, bygger fler ställverk samt moderniserar kontrollutrustningen.

Kvarnholmen

Vi förstärker och bygger nytt elnät!

Här arbetar vi med utbyggnad av elnätet för att förse all byggnation på Kvarnholmen med elförsörjning. Arbetet sker i samarbete med KUAB och dess exploatörer.

Projektstart: Våren 2010

Planerat projektslut: 2024

Projektledare: Kyösti Kiemunki
kyosti.kiemunki@nackaenergi.se

Vy över kvarnholmsbron
Två män arbetar med elledningar i grop

Saltsjö-Duvnäs

Förstärkningsarbeten

Vi behöver förstärka elnätet och byta ut nätstationer i området för att kunna hantera framtidens effektökningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 16 Maj 2023 | Senast uppdaterad: 24 Maj 2023