Pågående arbeten i vårt elnät

Vi förstärker elnätet och bygger nytt när Nacka växer. Här kan du läsa mer om vad som händer på olika adresser i kommunen.

Finntorp

Boende i Finntorp får nya kablar

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens distributionsnät i Finntorp. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och vi kommer därför att gräva ner nya moderna elkablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt byta ut kabelskåp och bygga ny nätstation. Byggnationen kommer innebära störningar för de boende, i form av tillfälliga trafikomläggningar och buller. Kabelbytet påbörjas i januari och beräknas vara klart till juni 2023.

Bild Kvarnholmen


Så påverkar det dig som bor i området

  • Det kommer att grävas på hela Tallidsvägen under dagtid. Delar av vägen kommer att vara avstängd i etapper och mötande trafik kan behöva dela fil i perioder.
  • Bussen kommer ej trafikera Tallidsvägen under vissa perioder.
  • Hållplats Tallidsgården flyttas tillfälligt längre bort när omläggning av busstrafiken sker.
  • Information kommer finnas på busshållplatserna och på SL.se Läs mer på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Parkeringsplatser längs med gatan kommer att behöva flyttas tillfälligt och antalet reduceras.
  • Sophämtning/ åtkomst till avfallsanläggning kan komma att påverkas.

Projektstart: Jan 2023

Planerat projektslut: Juni 2023

Projektledare: Benjamin Fransson
info@nackaenergi.se


Smedjegatan
Sickla Stationshus

Sickla Stationshus

Sickla Stationshus, konceptillustration. Atrium Ljungberg /Kanozi arkitekter.

Vi ska möjliggöra bygget av ett 23 våningar högt hus!

Byggnaden är placerad i hjärtat av Sickla och blir en knutpunkt för T-bana, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. Höghuset kommer inrymma kontor, handel och hotell vilket innebär ett tillskott med ca 600 nya arbetsplatser till området.

Inom exploateringsområdet finns det inga möjligheter att ställa upp en nätstation varför Nacka Energi planerar att bygga en underjordisk transformatorstation under stationsentrén mot Sickla industriväg.

Konstruktionen av nätstationen är komplex och helt platsbyggd samt utformad för att endast försörja höghuset, utöver den icke-konventionella placeringen under jord behöver dessutom byggnationen samordnas med en rad aktörer för att tillgodose att lag- och säkerhetskrav uppfylls.

Utföranden samordnas med byggherren Atrium Ljungberg som redan vid gjutningen av bottenplattan förbereder transformatorstationens utrymme vilket gör att Nacka Energis arbeten inte får några tillkommande konsekvenser för de närboende.

Projektstart: 2022

Planerat projektslut: 2025

Projektledare: Mohsen Paknia

mohsen.paknia@nackaenergi.se


Nobelberget

Bild Nobelberget

Vi bygger ut elnätet!

Här arbetar vi med kabelflytt och nytt kabelnät i exploateringsområden.

Projektstart: Våren 2020

Planerat projektslut: 2022

Projektledare: Stefan Hemström stefan.hemstrom@nackaenergi.se


Nacka kommun bygger stad och Nacka Energi förser staden med el.

Det kommer att byggas ca 1000 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. I markplan planeras för verksamheter, som butiker, caféer och fritidsverksamhet.

För att förse området med el bygger Nacka Energi ett helt nytt elnät i området vid Nya Gatan.

Elnätet består av två stycken nya elnätstationer i området där elen transformeras ner från högspänning till lågspänning. Högspänningsledningar dras fram till nätstationerna och lågspänningsledningar dras sedan fram till varje kund som får 230 volt till sina lägenheter.

När vi bygger elnätet dras kablar ut från kabeltrummor med hjälp av lastbil och grävmaskin och läggs på en mjuk sandbädd. Nacka Energis montörer kopplar sedan in kablarna i nätstationer, kabelskåp och elrum.

Området kommer att vara en byggarbetsplats med buller och tillfälliga trafikomläggningar under byggtiden. Nya Gatan området är planerat för 7 kvarter där man redan byggt klart två av dem som är klara för inflyttning. Byggnationen kommer att pågå ca 4 år till.

Projektstart: Våren 2019

Planerat projketslut: 2026

Projektledare: Stefan Hemström
stefan.hemstrom@nackaenergi.se


Kvarnholmen

Bild Kvarnholmen

Vi förstärker och bygger nytt elnät!

Här arbetar vi med utbyggnad av elnätet för att förse all byggnation på Kvarnholmen med elförsörjning. Arbetet sker i samarbete med KUAB och dess exploatörer.

Projektstart: Våren 2010

Planerat projektslut: 2022

Projektledare: Kyösti Kiemunki
kyosti.kiemunki@nackaenergi.se


Fisksätra Entré

test

Fisksätra växer!

Fastighetsbolaget Stena Fastigheter planerar ny bebyggelse på parkeringsplatserna norr om de befintliga husen. Det kommer att byggas både bostadsrätter och hyresrätter samt ett äldreboende.

Idag har Nacka Energi ett befintligt elnät på parkeringsplatserna, som består av hög- och lågspänningskabel samt två stycken nätstationer i betong. För att kunna bygga den nya bebyggelsen på området behöver det befintliga elnätet tas ur drift och rivas. De nya nätstationerna kommer att placeras mellan Saltsjöbanan och Fisksätravägen.

När vi bygger elnätet dras kablar ut från kabeltrummor med hjälp av lastbil och grävmaskin och läggs på en mjuk sandbädd. Nacka Energis montörer kopplar sedan in kablarna i nätstationer, kabelskåp och elrum.

Nacka Energi har redan lagt en del nya hög- och lågspänningsledningar. Under sommaren 2022 ställdes de två nya nätstationerna på plats. Byggnationen av nytt elnät och nya bostäder kommer att pågå under flera år. Under byggtiden kommer det att vara en del stök och bök längs Fisksätravägen med avspärrningar och omdirigeringar av trafik och parkering.

Projektstart: maj 2022

Projektledare: Stefan Hemström, stefan.hemstrom@nackaenergi.se


Saltsjö-Duvnäs

test

Förstärkningsarbeten

Vi behöver förstärka elnätet och byta ut nätstationer i området för att kunna hantera framtidens effektökningar.

Nätstationen vid marinan ska bytas ut och det kommer också en ny nätstation vid korsningen Saltsjöbadsvägen/ Morgonvägen.

Du kommer att uppleva begränsad framkomlighet för biltrafik och en del buller. Vi hoppas att vi inte stöter på för mycket berg när vi gräver utan blir klara enligt plan!

Projektstart: juni 2022

Planerat projektslut: januari 2023

Projektledare: Peter Lundmark
peter.lundmark@nackaenergi.se


Kolbotten

Bild Bygränd

Ny fördelningsstation

Nacka kommun växer och effektbehovet ökar. För att tillgodose det bygger vi om fördelningsstation Kolbotten. Vi byter till större transformatorer, bygger fler ställverk samt moderniserar kontrollutrustningen.

Stationen ligger avskilt och enbart några få husägare i närheten kommer märka av arbetet. Under dagtid kan grävmaskiner komma att höras och en och annan lastbil kommer lasta av och på material. Under en tidsperiod kommer även lyftkran att vara på plats. Detta kan komma att begränsa framkomlighet på Kolbottens väg under vissa tidsperioder.

Planerat projketslut: hösten 2024

Projektledare: Benjamin Fransson
benjamin.fransson@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 25 Maj 2022 | Senast uppdaterad: 3 Januari 2023