Omvärldsbevakning med Jonas Kellberg

Vd Jonas Kellberg

Vad händer på energimarknaden just nu?

Inledningen av hösten har präglats av stora mängder nederbörd och vattenmagasinen är välfyllda. Utöver det så har temperaturen under september och förväntningarna på inledningen av oktober varit högre än normalt. Detta resulterar i de låga spotpriser vi nu ser och som också förväntas bestå framöver.

De korta kontrakten på elbörsen påverkas av de låga spotpriserna och handlas på nivåer som började före Ukrainakrisen hösten 2021. På råvarumarknaden är det relativt lugnt med oförändrade priser i kol och gas. Allt detta tyder på en lägre prisbild än vi upplevt de senaste vintrarna.

Hur ser du på utvecklingen för 2023/2024?

I slutet av 2022 såg omvärldsläget mörkt ut och priserna för 2023 förväntades bli väldigt höga då det fanns indikationer på el- och energibrist. Så blev inte resultatet, tack vare välfyllda gaslager i Europa, en varm vinter samt att importen av flytande naturgas påbörjades. Hittills i år har spotpriserna blivit avsevärt lägre än vad terminspriserna indikerade.

Det som skapar störst osäkerhet och kan resultera i prisökningar är främst det osäkra omvärldsläget, samt att Europa återigen är i ett behov av ökad gasförsörjning när eldningssäsongen börjar. Detta skapar i sin tur en risk för höga spotpriser under början av 2024.

Vilka energikällor ger mest energi?

Enligt Ekonomifakta Länk till annan webbplats. står vattenkraften för ca 44 % av Sveriges totala elproduktion. Produktionen är beroende av hur stor mängden nederbörd i form av regn och snö är.

Kärnkraften står för ca 30 % av den totala elproduktionen och vindkraften för runt 16 %.

Under vintern minskade hushållen sin energiförbrukning med 20 %. Hur ser våra beteenden ut nu?

I Nacka kan vi just nu se en lägre konsumtion på ca 15-18 % i jämförelse med prishöjningarna som skedde hösten 2021. Trots lägre priser denna vår/sommar så ser vi inte någon återgång till en högre konsumtion. Det kan bero på att de flesta generellt sitter i en tuffare ekonomisk situation, men även på grund utav att elkonsumtionen inte är särskilt hög under sommaren. Det blir intressant att följa utvecklingen framåt och om vi kommer se fortsatt låga priser i samband med att eldningssäsongen börjar. Samtidigt har många husägare fortsatt att energieffektivisera och installera solceller vilket också bidrar till en lägre konsumtion.

Hur ser elprisstödet ut?

Det elprisstöd som fanns under hösten 2021, hela 2022 och våren 2023 är utdelade och från det politiska hållet har man varit tydlig med att man inte per automatik kommer att ge ut ytterligare stöd denna vinter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 3 Oktober 2023 | Senast uppdaterad: 3 Oktober 2023