Avbrottsinformation

Här hittar du information vid pågående strömavbrott.

  • Felet i Sicklaön (Området runt Reginavägen ) är nu åtgärdat. Kunderna har strömmen tillbaka sedan 2023-03-29 16:20.
  • Vi har för närvarande elavbrott i Sicklaön (Området kring Reginavägen ). Felet beräknas avhjälpt 2023-03-29 16:45. Anläggningen ska betraktas som spänningssatt under tiden.
  • Felet i Sicklaön är nu åtgärdat. Kunderna har strömmen tillbaka sedan 2023-03-28 08:37. Orsak till fel: Fel på överliggande nät.
  • Vi har för närvarande elavbrott i Sicklaön (Fel på överliggande nät gjorde att vi hade en kort blinkning. ). Felet beräknas avhjälpt 2023-03-28 08:37. Anläggningen ska betraktas som spänningssatt under tiden.
  • Just nu har vi inga kända driftstörningar. Detta är ett systemtest.