Elmätaren - vilka funktioner har den?

Funktionerna i den nya elmätaren ger bättre förutsättningar för att följa förbrukningen och därmed en möjlighet att minska energiförbrukningen och kostnaderna.

Så här fungerar din elmätare.

Elmätare
  1. Kommunikationslampor
    Tre lampor som lyser och blinkar när mätaren skickar värden till oss på Nacka Energi.
  2. Elförbrukningslampa
    Den här lampan blinkar i takt med din elförbrukning. Desto snabbare den blinkar, desto mer förbrukar du.
  3. Han-port/P1-port
    Porten gör det möjligt för dig att följa och analysera din förbrukning. Läs mer om HAN-porten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

    Önskar du att vi aktiverar din HAN-port, så skicka ett mejl till vår kundservice på info@nackaenergi.se. 

    (Aktiveringen sker normalt inom 2 arbetsdagar.)
  4. Avläsning och huvudströmbrytare

    Avläsningar
    Tryck på knappen för att ändra i displayen. Se kod högst upp till vänster i displayen.

    1.8.0 Mätarställning/förbrukning i kWh
    1.7.0 Effekten på din förbrukning just nu

    Har du egen produktion av el, till exempel solceller, kan du även se följande koder

    2.8.0 Mätarställning/produktion i kWh
    2.7.0 Effekt för produktion just nu


    Huvudströmbrytare
    (Fungerar endast på anläggningar med max 63 A)


    Stänga av strömmen
    Håll knappen intryckt cirka tio sekunder, tills du hör ett knäppande ljud.

    Slå på strömmen
    Håll intryckt i cirka tio sekunder tills du hör ett knäppande ljud. Hörs inget är brytaren frånkopplad av Nacka Energi. Kontakta oss så hjälper vi dig.
  5. Display
    Här ser du din mätarställning, det vill säga din förbrukade energi i kWh. Du kan också se din momentana effekt. Har du solceller kan du även se din produktion. Se under punkt 4 hur du gör.

Är du tekniskt intresserad och vill koppla ihop din elmätare med till exempel Home Assitant?

De nya elmätarna har ett kundgränssnitt som ger dig möjlighet att få ut data i realtid.
Elmätaren skickar ut information om mätarställning, spänning per fas, ström per fas, förbrukad aktiv effekt, reaktiv effekt och producerad effekt.

Det är viktigt att tänka på säkerhet när du sätter upp system som kan styra saker i hemmet.
Öppna inte upp brandväggar så att obehöriga kan ta sig in i din dator.

Här finner du användbara länkar till tillbehör och hur du ska göra!

Här är ett exempel på hur du kan göra

  1. Uppsättning av hårdvara
    Köp raspberry pi 4 + Powersupply + Låda + Micro SDHC kort 32GB eller större + kortläsare SDHC till USB-C (ifall det inte finns inbyggt i datorn)
  2. Förklaring hur man sätter igång med Raspberry pi och får igång home assistant
    This smart hous - Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
    Bra förklaring hur P1-porten fungerar på en elmätare (dock ej relevant för uppsättning via HA)
    Jensd_be - Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Installation av DSMR Slime Meter i HA (mjukvaran som läser av elmätaren)
    marconr9 - Youtube Länk till annan webbplats.

Nya funktioner för smartare elmätare


I september 2018 tog regeringen beslut om krav på sju nya funktioner för alla Sveriges elmätare.

  1. Utökad mätdata
    Nästa generations mätare klarar att mäta många olika storheter som: spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Det blir allt viktigare när vårt samhälle får en större mångfald inom både produktion och användning av el, exempelvis solceller på taket. De nya mätarna är ett viktigt verktyg för att klara av de internationella målen om en mer hållbar framtid.

  2. Öppet kundgränssnitt
    Du får tillgång till all information som elmätaren registrerar genom att koppla upp dig mot en kundport, en HAN-port/P1-port. Porten gör det möjligt för dig att följa och analysera din förbrukning. Om du har hemautomationssystem kan du koppla in porten till det systemet och finurligt styra uppvärmningen av ditt hus eller laddningen av din elbil.

  3. Avläsning på distans
    Med de nya mätarna utökar vi den tidigare fjärravläsningen med att vi får meddelanden om strömavbrott. Vi får därmed ett bra mätverktyg för att både åtgärda fel så fort de uppstår och att ytterligare förbättra vårt förebyggande arbete mot strömavbrott.

  4. Timregistrering
    De nya mätarna kommer att skicka in värden från kunden till elnätsbolaget varje timme. För elproducenterna, stora som små, kommer det också skickas värden en gång i timman. Det är viktigt för ett stabilt elnät nu när det blir mer vindkraft och andra, mer ojämna, energikällor. Priset kommer att bero på hur mycket el som tillverkas i ett visst ögonblick och storleken på efterfrågan. Kanske kan vi anpassa vår elanvändning bättre när vi bättre kan följa eltillgången.

  5. Avbrottsregistrering
    De nya mätarna ger bättre och mer jämförbar avbrottsstatistik från alla nätföretag i Sverige. Statistiken är en grund till Energimarknadsinspektionens bedömning av hur varje elnätsföretag får ta betalt från sina kunder för de kostnaderna.

  6. Fjärruppgradering
    De nya elmätarnas mjukvara kan uppdateras på distans. Det låter kanske som en självklarhet, men teknikutvecklingen går snabbt och när de gamla elmätarna sattes upp fanns inte den funktionaliteten. Att kunna fjärrstyra mätare innebär förstås risker. Ett flertal tekniska säkerhetslösningar i hela kedjan, från mätare till levererat mätvärde, används för att säkerställa att ingen obehörig ska komma åt data eller mätarens funktioner.

  7. Spänningssättning och frånkoppling på distans
    De nya mätarna har en fjärrstyrd strömbrytare. Svenska myndigheter planerar för att inom några år införa ett regelverk som betyder att bara den som har avtalat med en elhandlare om att köpa el kommer att få tillgång till el. Alla andra ska vara frånkopplade. Vi som nätägaren förväntas hantera till- och frånkoppling på anslutningarna. Det gör vi med den fjärrstyrda brytaren.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 6 Juli 2022 | Senast uppdaterad: 18 Oktober 2022