Vår historia

Alla företag har sin historia, däremot är det inte alla företag som har över 100 års historia. Det har vi. Låt oss guida dig genom några viktiga årtal och händelser.

Nacka Energi grundas

Seklet är ungt. I en villa grundar Gunnar Ek vad som skulle komma att bli Nackas första elföretag; Brännkyrka Elektriska Distributions Aktiebolag (BEDA). I företaget fanns 5 anställda, varav Gunnars fru arbetade som sekreterare och hundrastare.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

1919

Köps upp av Nacka Kommun

BEDA köps upp av Nacka Kommun och blir ett fristående bolag som senare får namnet Nacka Energi.

1952

Nybyggnadsprojekt i Fisksätra

Ett nytt bostadsprojekt står klart i Fiskssätra, ett resultat av 60- och 70-talens miljonprogram. Området blir Nacka Energis första 20kV-område.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

1974

Saltsjöbadens eldistribution övertas

Nacka Energi får utökat koncessionsområde. Nu tar vi även hand om elnätet i Saltsjöbaden.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

1983

Ledningar grävs ner

För att minska risken för strömavbrott togs under 90-talet beslutet av största delen av vårt elnät skulle grävas ner. Det gör att vi idag har få strömavbrott och ett robust och säkert elnät. Avhjälpningstiden mellan eventuella strömavbrott och omstart är dessutom rekordlåg.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

1990

1:a laddstolpen installeras

Elbilen grundas redan i slutet av 1800-talet, men det är inte förrän runt 2010-talet som den verkligen börjar ta fart på marknaden. Fler och fler väljer en el- eller hybridbil vilket stället krav på fler laddstationer i Nacka.

2021 var året då vi installerade vår första publika snabbladdare på Serenadvägen vid Nacka Forum. Sedan dess har vi utvecklingen gått snabbt och idag har över hundra publika laddpunkter runt om i Nacka.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

2021

Väl godkänt i kundundersökning

Vi genomför en stor kundnöjdhetsundersökning där vi frågar våra kunder vad de tycker om oss. Resultatet blir väl godkänt och vi höjer våra siffror med 10 enheter sedan tidigare år. Vi blir såklart superglada! Inte för att vi är förvånade, utan för att vårt konstanta arbete för att ha nöjda kunder gett resultat.

Rosett som det står väl godkänd kundnöjdhet på

2022

Trygg partner i oroliga tider

El- och energifrågorna blir en omdiskuterad fråga, inte minst i politiken. Ukrainakriget leder till att tillgängen till den ryska gasen minskar och hela europa behöver hitta nya vägar för elförsörning. Många privatpersoner påverkas av elens stigande priser och Nacka Energi jobbar helhjärtat med att ge kunder stöttning och råd.

2022

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 21 Februari 2023 | Senast uppdaterad: 24 Februari 2023