Mikroproduktion - Sol, vind och vatten

Planerar du att installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk? Då finner du lite tips här nedan.

Har du planer på att producera egen el?

Kriterier för mikroproduktion

  • Energiuttaget från elnätet är större än den inmatade energin till elnätet, per kalenderår.
  • Elanvändaren har ett säkringsabonnemang på högst 63A.
  • Solcellsanläggningen har en installerad effekt om högst 43,5 kW.

Det här behöver du göra!

Välj produktionstyp

Välj produktionstyp – till exempel solpaneler och en leverantör av dessa eller en elektriker som hjälper dig med valet.

1

Nacka Energi kontaktas

Den leverantör eller elektriker som du har valt kommer att kontakta oss.

Elektrikern meddelar oss via en föranmälan att en mikroproduktions-anläggningen ska installeras.

2

Installationen påbörjas

Din elektriker arbetar nu hos dig med att installera din mikroproduktions-anläggning tex solpaneler.

3

Arbetet är färdigt

Din elektriker skickar in en färdiganmälan till oss när arbetet är klart!

När vi hanterat färdiganmälan kommer du att få information om din mikroproduktionsanäggning från oss. Där står bland annat ditt anläggnings-id som din elhandlare behöver.

4

Elavtal

För att kunna sälja din överproduktion till din elhandlare måste du teckna ett nytt elhandelsavtal för produktionsanläggningen. 

5

Klart

Sen är allt klart och du kan använda din egenproducerade el och sälja eventull överproduktion.

6

Vad kommer det att kosta?

Kostnad för anläggningen, till exempel solpaneler.

En eventuellt högre nätkostnad om du behöver en större huvudsäkring.

Kostnad för elektriker gällande installationen - du kan få solcellsstöd eller ROT-avdrag. Läs mer hos skatteverket.se eller hör med din solcellsinstallatör.

Om anläggningen inte uppfyller kriterierna för mikroproduktion (max 63A, 43,5 kW) kostar det 4 000 kr exkl. moms.


Vad kommer du att tjäna?

En mer hållbar energiförsörjning. Klimatsmart!

Ersättning för nätnyttan betalas av Nacka Energi 3,7 öre/kWh.

Ersättning för såld överskottsproduktion betalas av din elhandlare - kontakta elhandlare för att ingå avtal.

Skattereduktion för max 30 000 kWh 60 öre/kWh.

Eventuellt investeringsstöd.

ROT-avdrag (men ej i kombination med investeringsstöd).

Lite mer information

Om du ska installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk så ska du kontakta en leverantör av dessa för att få råd om pris, storlek på anläggning och hur installationen går till.

Kräver anläggningen en större huvudsäkring än den du redan har måste du säkra upp och betala en högre nätkostnad – även detta hjälper elektrikern till med. Elektrikern kontaktar oss, via en föranmälan, för att få ett installationsmedgivande för mikroproduktionen.

När din anläggning är installerad och klar skickar din elektriker in en färdiganmälan till oss.

Du kommer få ett nytt anläggnings-id som hör till din mikroproduktion. Detta anläggnings-id behöver din elhandlare för att ingå ett avtal med dig om att köpa din överskottsenergi.
Du får betalt av din elhandlare för den energi du inte förbrukar själv, vilket är vanligt soliga sommarmånader.

Du fortsätter att betala vanligt nätpris för din förbrukningsanläggning men betalar inget för produktionsanläggningen. För din produktionsanläggning ersätter vi dig för den så kallade nätnyttan med 3,7 öre /kWh. Nätnytta innebär att du hjälper oss att hålla ner kostnaden för våra nätförluster för att du producerar el lokalt.

Läs gärna mer om mikroproduktion på:

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energirådgivningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prislista Pdf, 596.3 kB.

Viktigt att veta

När din elektriker är klar kan du starta din mikroproduktionsanläggning. Du kommer dock inte kunna sälja din överproduktion innan din elektriker har skickat in färdiganmälan till oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 30 Maj 2022 | Senast uppdaterad: 30 Oktober 2023