Vi hjälper våra kunder att tänka smart kring el

Hur ser egentligen läget kring el och energi ut? Vår vd, Jonas Kellberg, delar med sig av en nulägesanalys och tankar inför framtiden.

Vad händer på energimarknaden just nu?

Just nu minskar värmebehovet i Europa och eldningssäsongen har gått mot sitt slut. Vi ser att elpriset har sjunkit under vintern och är nu på en nivå som förväntas ligga kvar. Gas- och kolpriserna i Europa samt hur vårfloden ser ut uppe i Sverige och Norge påverkar oss en hel del. Hastiga vårflodsförlopp kan ge ordentliga prisdippar, men om det är ett långsamt förlopp kan vi ta hand om det på ett mer anpassat sätt.

Redan kan vi se att prisbilden påverkas av blåsiga dagar, då går priserna ned. Snart börjar även solcellsanläggningarna samla energi, då minskar elåtgången, vilket är bra för miljön.

Vilka energikällor ger mest energi?

Ungefär hälften av all svenskproducerad el kommer från förnybara energikällor, varav den allra största andelen kommer från vattenkraft. Så här såg fördelningen av energiproduktionen ut 2021 enligt SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Vattenkraft 43%, kärnkraft 31%, vind 17%, värmekraft 9% och solkraft 1%.

Under vintern minskade hushållen sin energiförbrukning med 20%. Hur ser våra beteenden ut nu?

Fastighetsägarnas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. undersökning visar att sju av tio svenska hushåll aktivt energisparat under 2022. Sex av tio hushåll tror att deras energianvändning kommer att förändras långsiktigt utifrån deras erfarenheter från senaste året. I mars månad när prisnivån var något lägre än vanligt kunde vi dock se en viss återgång till gamla beteenden och konsumtion som mer liknade föregående mars.

Hur ser elprisstödet ut?

Elstödet är ett ekonomiskt stöd till alla elförbrukare, såväl privatpersoner i hus och lägenhet som näringsidkare. Stödet baseras på debiterad förbrukning under en viss period och betalas ut av Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Majoriteten av alla hushåll har fått elstöd omgång 1 som riktar sig till elområdena 3 och 4. Senast den 9 juni räknar Försäkringskassan med att alla landets hushåll har fått elstöd omgång 2.

Hur ser du på utvecklingen för 2023?

Prisnivåerna som för tre år sedan hade bedömts som höga men som vi idag tycker är normala kommer att bestå under 2023. Vi kommer se fortsatt tryck på energieffektivisering. Alla behöver spara och se över vilka långsiktiga investeringar vi kan göra i form av solceller och tilläggsisolering, eftersom det dröjer innan vi får in ny produktion i systemet.

Vad händer just nu i Nacka?

Vi är nu inne i en tillväxtresa. Dels passar vi på att förstärka vårt nät när Nacka kommun bygger om Värmdövägen, för att spara på miljön. Dels minskar vi tiderna för trafikstörningar genom samverkan med kommunen. I centrala Nacka är delar av nätet från 70-talet och nu förnyar vi nätet och förstärker för att klara av tillväxten av nya invånare och arbetsplatser. Vi kommer även fortsättningsvis att hjälpa våra kunder att använda elen smart och effektivt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 17 Maj 2023 | Senast uppdaterad: 17 Maj 2023