Summering av året 2023

Ett fantastiskt och energifyllt år har avslutats på bästa sätt och vi har åstadkommit så många bra saker tillsammans!

Året avslutades med en kundundersökning där våra kunder gav oss högsta betyg! Vi tackar så mycket för er återkoppling och tips på förbättringsmöjligheter.

Minns tillbaka på året som gått tillsammans med oss.

Glad personal med MVG i betyg

Teknik

Planering av projekt

På planeringen har vi genom våra projekteringar möjliggjort ersättning av en rad pappkabelsbytesprojekt, åtgärdat lokala flaskhalsar, implementerat snabbladdningsstationer och utvecklat nätutbyggnadsplaner fram till 2030. Dessa planer har även materialiserats i konkreta ritningar. Dessa prestationer har uppnåtts med hjälp av ett delvis nytt team.

Pågående projekt

Ombyggnation av fördelningsstation i Kolbotten

Efter alla förberedelser och konstruktionsarbete ska huset nu börja ta form även på plats.

Sedan tidigare har vi flyttat kablar för att göra plats för byggnaden, och i slutet av oktober påbörjade vi att gräva för husgrunden.

Projektet löper på enligt plan och anläggningen beräknas stå driftklar hösten 2025. Läs mer om projektet!

Värmdövägen

Vid Nya Gatan utanför Nacka Grace läggs kanalisation för kommande 36 kV-ledningar. Detta kan slutföras först nu när Nacka Grace börjar bli klara med husbygget och river sin spont.
Mellan Järla bro och Finntorp schaktas det för att flytta alla ledningsslag i och med att Värmdövägen byggs om. Befintliga ledningar behöver kontinuerligt hanteras för att inte ligga i vägen, samtidigt som det byggs ledningsbäddar för de nya ledningarna som ska förläggas.

Vid Sickla bro pågår den första etappen att ersätta ledningar utanför Nacka Energis elstation bort mot gångbron. Nya högspänningsledningar förläggs och tas i drift innan de gamla kan tas bort. De gamla tas pga. att Värmdövägen byggs om.

Drift

På Drift och Utförande har vi haft fokus på rekrytering och kompetensförsörjning. Fältpersonalen kämpar i ur och skur med att bygga och förvalta elnätet. Vi håller än så länge ned våra avbrottstider.

Kundadministration

Under 2023 har vi arbetat fram en ny interaktiv faktura; Live Invoice, som vi framåt kommer att kunna erbjuda större delen av våra kunder. Det ska vara smidigt, enkelt och hållbart att ha kontakt med oss. Live Invoice ger dig mer information, såsom energispartips, och fler betalningsmöjligheter, bland annat Swish. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om vår nya faktura som vi gör.

Kundtjänst

Efter ett tufft 2022 med extremt höga elpriser vilket resulterade i ett högt tryck på kundservice, har vi 2023 kommit tillbaka till ett normalläge. Det har gett oss förutsättningar att leverera snabbare service till våra kunder.

Vi har haft möjlighet att fokusera på förbättringsåtgärder som till exempel uppgraderat telefonisystem för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov framöver.

Energitjänster

Vi har installerat 10st nya publika laddgator (totalt 60st laddplatser i år). Det kan tillkomma ytterligare laddgator innan året är slut.

HR

Medarbetare som mår bra av att komma till jobbet gör en bättre leverans ut mot våra kunder. Under 2023 har vi fortsatt arbete med att bygga vår kultur, förstärka vårt arbetsmiljöarbete och utveckla våra personalprocesser. Vi har även rekryterat massa ny personal som kommer in med massa kompetens och energi. Vi som ansvarar för att ta hand om och utveckla vår personal, HR och cheferna, ser fram emot vad 2024 har att erbjuda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 7 December 2023 | Senast uppdaterad: 14 Februari 2024