Kolbotten

Nacka växer, går det att läsa på Nacka kommuns hemsida. Fram till 2030 ska minst 20 000 nya bostäder byggas och 15 000 nya arbetsplatser skapas. Detta kräver självklart mer el. Nacka Energi ser därför över vad som behöver göras för att tillgodose det ökade behovet.

Ett steg i ledet är att bygga om fördelningsstation Kolbotten för att kunna ta emot och fördela ut den ökade effekten. Vi byter till större transformatorer, bygger fler ställverk samt moderniserar kontrollutrustningen för att säkra framtida elförsörjning.

Stationen ligger avskilt, men husägare i närheten kommer märka av arbetet. Under dagtid kan grävmaskiner komma att höras och en och annan lastbil kommer lasta av och på material. Under en tidsperiod kommer även lyftkran att vara på plats. Projektet kan komma att begränsa framkomlighet på Kolbottens väg under vissa tidsperioder.

Tidplan

Markarbeten startar våren 2023 och anläggningen ska stå driftklar hösten 2025.

Skiss FS Kolbotten

Principskiss FS Kolbotten

Fakta

En fördelningsstation är en anläggning som tar emot el från överliggande nät och transformerar ner den till 10kV för vidare distribution till nätstationerna. Från nätstationerna går sedan elen vidare till kabelskåp som i sin tur levererar elen hem till kunden.

Fördelningsstationen i Kolbotten byggdes på 1970-talet och knyter samman Saltsjöbadens elnät med Sicklaöns elnät.

Netel AB har fått förtroendet att som totalentreprenör bygga vår nya fördelningsstation.

Planerat projektslut: hösten 2025

Har du frågor kring projektet? Vänligen kontakta oss då på teknik@nackaenergi.se.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 6 Maj 2024