Våra elnätspriser

Nacka Energis prismodell ger dig möjlighet att påverka din elnätskostnad.

Vad kommer det att kosta?

Varje kunds elanvändande är helt unikt.

Vad det kommer att kosta beror på när du använder el och hur mycket du använder som mest på en och samma gång. Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmningslösning ser ut är alltså avgörande. Generellt kommer det ändå med största sannolikhet bli billigare för dig under sommarhalvåret och dyrare under vintern. Kostnaden påverkas också av vilken huvudsäkring du har på din bostad.

Hur vill du ha priserna förklarade?

Alla är vi olika och vill veta olika mycket. Välj hur du vill ha priserna förklarade.

Tips & tricks

✓ Sprid ut ditt elanvändande.

✓ Fokusera på att planera hur du använder elen under vintermånaderna. Kan du använda elnätet mer under nätter och helger när kostnaden är lägre?

✓ Gå in på Mina sidor för att se när du har dina effekttoppar. Försök att lista ut vad det kan bero på och fundera över om det finns något du kan förändra.

✓ Se över din uppvärmning. Kanske kan du sänka inomhustemperaturen några grader för att undvika att en elpatron för bergvärme löser ut och skapar effekttoppar?

Tre exempel

Tommy - lägenhetskund

Det finns roligare saker i livet än el resonerar Tommy. Så länge det funkar är han nöjd. Tommy reser mycket i jobbet, men när han kommer hem pysslar han gärna med sitt eget lilla mikrobryggeri. Samtidigt kör han hela hushållets maskinpark. Det har ju samlats en del tvätt när han varit borta. Det hela leder till att Tommys elnätsfaktura blir ganska hög, då den bygger på när han använder sin el.


Saga -villakund

Saga är väl som folk är mest, jobbar, tränar och är medveten om sina utgifter. Därför har hon en ganska jämn förbrukning. Men ibland måste ju ändå några av hushållets maskiner köras samtidigt. Då gör hon det. Men hon har inget speciellt som drar extremt mycket ström. Även om hon förbrukar mer än Tommy, så har hon en lägre effektavgift, eftersom snittet av hennes tre högsta timvärden under månaden är lägre.


Ulla - villakund

Ulla är väl insatt i elpriset och hur det fungerar. Hon ser det till och med lite som en sport att få så låg elnätskostnad som det bara går. Hon loggar ofta in på Mina sidor där hon kan följa sin förbrukning. Kul tycker hon! Ulla försöker att köra en elpryl åt gången och använder nätter och helger till att köra tvätt- och diskmaskin och ladda elbilen. Då är nätpriset lågt. Ulla har ungefär samma förbrukning som Saga, men hon kommer att få ett lägre pris för sin förbrukning samtidigt som hennes effektavgift blir lägre, då hon sprider ut sitt el-användande på ett kostnadseffektivt sätt.


Kan jag påverka min elnätskostnad?

Ja, det kan du göra! Det beror på när du använder el (överföringsavgift) och hur mycket du använder på en och samma gång (effektavgift). Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmningslösning ser ut är alltså avgörande. Kostnaden påverkas också av vilken huvudsäkring du har i din bostad.

Nya elnätspriser 2024-01-01

Se prislista

“När vi konsumerar allt mer el är det viktigt att vi gör det klokt. Med den nya prismodellen vill vi få till en jämnare, mer hållbar och medveten energiförbrukning. Om vi alla hjälps åt att sprida ut elanvändningen över dygnet kommer elnätet att klara av en ökad förbrukning i vårt växande Nacka.”

Jonas Kellberg

VD

Om du vill ha hjälp att planera din energianvändning