Smedjegatan Sickla Stationshus

För att möjliggöra bygget av ett nytt landmärke i Sickla behövs el. Inom exploateringsområdet finns det inga möjligheter att ställa upp en nätstation varför Nacka Energi planerar att bygga en underjordisk transformatorstation under stationsentrén mot Sickla industriväg.

Konstruktionen av nätstationen är komplex och helt platsbyggd samt utformad för att endast försörja höghuset, utöver den icke-konventionella placeringen under jord behöver dessutom byggnationen samordnas med en rad aktörer för att tillgodose att lag- och säkerhetskrav uppfylls.

Utföranden samordnas med byggherren Atrium Ljungberg som redan vid gjutningen av bottenplattan förbereder transformatorstationens utrymme vilket gör att Nacka Energis arbeten inte får några tillkommande konsekvenser för de närboende.

Vision av Sickla Tower - högt hus

Sickla Stationshus, konceptillustration. Atrium Ljungberg /Kanozi arkitekter.

Projektstart: 2022

Planerat projektslut: 2025

Har du frågor kring projektet? Vänligen kontakta oss då på info@nackaenergi.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 20 Maj 2024