Nya gatan Vikdalsvägen-Värmdövägen

Nacka kommun bygger stad och Nacka Energi förser staden med el.

Nacka kommun bygger stad och Nacka Energi förser staden med el.

Det kommer att byggas ca 1000 nya bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, i markplan planeras för verksamheter, som butiker, caféer och fritidsverksamhet.

För att förse området med el bygger Nacka Energi ett helt nytt elnät i området vid Nya Gatan.

Elnätet består av två stycken nya elnätstationer i området där elen transformeras ner från högspänning till lågspänning. Högspänningsledningar dras fram till nätstationerna och lågspänningsledningar dras sedan fram till varje kund som får 230 volt till sina lägenheter.

En nätstation i betong som byggs på fabrik kostar över en miljon kronor. En nätstation som istället byggs ihop med ett hus på plats, en så kallad inhysestation, kan kosta det tredubbla.

Totalkostnaden för att bygga det nya elnätet är ca 8 miljoner kronor.

När vi bygger elnätet dras kablar ut från kabeltrummor med hjälp av lastbil och grävmaskin och läggs på en mjuk sandbädd. Nacka Energis montörer kopplar sedan in kablarna i nätstationer, kabelskåp och elrum.

Området kommer att vara en byggarbetsplats med buller och tillfälliga trafikomläggningar under byggtiden. Nya Gatan området är planerat för 7 st kvarter där man redan byggt klart flera kvarter för inflyttning. Samtidigt pågår byggnationen av resterande kvarter. Byggnationen beräknas att vara klar under 2025.

Projektstart: Våren 2019

Planerat projketslut: 2025

Projektledare: Stefan Hemström
stefan.hemstrom@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 16 Augusti 2023