Nya Gatan

Nacka kommun bygger stad och Nacka Energi förser staden med el.

För att förse det nya området med el behöver elnätet byggas ut. Den nya delen består av två stycken nya elnätstationer i området där elen transformeras ner från högspänning till lågspänning. Högspänningsledningar dras fram till nätstationerna och lågspänningsledningar dras sedan fram till varje kund som får 230 volt till sina lägenheter.

När vi bygger elnätet dras kablar ut från kabeltrummor med hjälp av lastbil och grävmaskin och läggs på en mjuk sandbädd. Nacka Energis montörer kopplar sedan in kablarna i nätstationer, kabelskåp och elrum.

Området kommer att vara en byggarbetsplats med buller och tillfälliga trafikomläggningar under byggtiden. Nya Gatan området är planerat för 7 kvarter där man redan byggt klart två av dem som är klara för inflyttning. Byggnationen kommer att pågå ca 4 år till.

Projektstart: Våren 2019

Planerat projketslut: 2026

Projektledare: Stefan Hemström
stefan.hemstrom@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 26 April 2023