Atlasvägen

Boende på Atlasvägen får nya kablar

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens elnät på Atlasvägen. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och vi kommer därför att gräva ner nya kablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt byta ut kabelskåpen.

Byggnationen kommer innebära störningar för de boende och verksamma i området i form av tillfälliga trafikavstängningar och buller.

Arbetet startar vid vår nätstation och kommer sen gå motsols runt Atlasvägen för att sedan avslutas med sträckan ner till Gillevägen.

Arbetet planeras att påbörjas v18 och pågå fram till mitten av augusti.

Kartbild över etapperna

Karta över Atlasvägen
  • Röd - v.18-19
  • Lila - v.20-22
  • Mörkblå - v.22-24
  • Grön - v.24-26
  • Svart - v.26-28
  • Gul - v.28-30
  • Ljusblå - v.30-32

Veckorna och sträckningarna är preliminära och kan komma att justeras i samband med att vi erhåller tillstånd från kommunen och andra oförutsedda hinder men vi försöker hålla denna sida uppdaterad med det senaste.

  • Parkeringsplatser
    Det kommer bli svårare att hitta parkeringsplats. Vi hänvisar till pareringsplatser i närområdet.

Projektstart: Maj 2024

Planerat projektslut: Aug 2024

Projektledare: Joachim Åhman
info@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 17 April 2024 | Senast uppdaterad: 17 April 2024