Förstärkt högspänningsnät skapar trygghet

Man vid dator

I Nacka är elnätet nedgrävt i marken. Det gör att det väldigt sällan blir strömavbrott. Och just nu byggs ett helt nytt elnät.

- Kablarna beräknas hålla i 40 år och byts kontinuerligt de ut för att hela tiden hålla en jämn och hög kvalité på elleveransen fram till kund. Det berättar Nacka Energis planeringschef Mohsen Paknia i ett spännande och laddat samtal om elnät.

Hur kommer elen till Nacka?

- Vi har två inmatningspunkter, där elen kommer in från regionnätet till Nacka. En kommer från Ellevio i Skanstull och en inmatning kommer från Vattenfall. Den ligger i Östervik vid Saltsjöbadsleden. Utifrån dessa fördelas elen ut i 9 fördelningsstationer runt om i Nacka där den transformeras ned till 11kV. Sedan går elen vidare till våra 300 nätstationer. En nätstation försörjer några kvarter. Slutligen landar elen på 0,4kV när den går ut till hushållen. Nästan all el är nedgrävd, vilket ger oss ett väldigt driftsäkert nät. 95% av våra avbrott är avgrävda kablar av externa parter.

Hur vet ni var de största investeringarna ska göras?

-Våra nätplanerare ställer effektprognoser flera gånger per år, det är en mängd olika parametrar som matas in i modellen, bla Nacka Kommuns stadsbyggnadsprojekt och data från regionala tillväxtplaner. Den färdiga prognosen ligger till grund för våra investeringar. Och de planer som nu ligger för investeringar som görs innebär att vi säkrar effektbehovet för våra kunder i 40 år.

Hur förstärks högspänningsnätet?

-Vi börjar med att byta ut äldre kablar med låg överföringskapacitet för att bygga bort flaskhalsar. Vi passar även på att lägga ner extra kablar för att framtidssäkra kapaciteten i nätet. Sedan byter vi ut gamla transformatorer och ställverk och planerar nu för en tionde fördelningsstation.

På vilket sätt märker Nackas invånare av förstärkningarna?

-Det kan bli störningar i framkomlighet. Vi samverkar med Nacka kommun och samförlägger så mycket som möjligt när de ska bygga nya vägar, gång- och cykelvägar. Allt för att det ska påverka invånarna så lite som möjligt.

När sker förstärkningarna och när är ni klara?

-Vissa arbeten har redan påbörjats såsom i Finntorp och nya Värmdövägen. Förstärkningarna kommer att fortsätta fram till 2030.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 2 Maj 2023 | Senast uppdaterad: 25 Augusti 2023