Ny avsändare på fakturan på grund av förändrad bolagsstruktur

Nya lagkrav på elnätsbolag

Från och med 1 jan 2024 har Nacka Energi AB genomgått en verksamhetsövergång där stor del av vår verksamhet har flyttats över från Nacka Energi AB till Nacka Energi Försäljning AB. Detta på grund av ett nytt EU direktiv som reglerar hur elnätsbolag får verka på marknaden.

Vad innebär detta för Nacka Energi AB?

Den förändringen som påverkar oss allra mest är att nätbolag endast får bedriva renodlad nätverksamhet.

Nätföretag får dock:

  • Förvalta eller driva andra nät än elnät
  • Producera el, om produktionen sker tillfälligt för att ersätta utebliven el vid elavbrott
  • Reparera och underhålla ett annat företags nät

För att kunna fortsätta med den verksamhet som vi har idag till exempel att samfakturera elnätet med el från anvisad elleverantör, behöver vi göra om vår bolagsstruktur. Vi kommer flytta allt som inte är 100% nätrelaterat till vårt dotterbolag Nacka Energi Försäljning AB.

Hur påverkar detta dig som är kund?

Det påverkar dig inte speciellt mycket. Fakturan kommer få ny avsändare, men i övrigt kommer allt vara som vanligt.

Hur påverkar det dig som leverar varor och tjänster till oss?

Vi har kontaktat våra leverantörer för att flytta över dem till dotterbolaget. Detta bidrar till att fakturor som skickas till oss måste adresseras till:
Nacka Energi Försäljning,
orgnr. 556812-1114

Endast det som är 100% elnätsrelaterat får faktureras till Nacka Energi AB

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 13 December 2023 | Senast uppdaterad: 1 Juli 2024