Allt du behöver veta om solceller

En man vid sitt skrivbord

Vår Mätcontroller Joachim Andersson kan allt du kan tänkas behöva veta om solceller. I denna intervju delar han med sig av tips och lär dig mer om mikroproduktion och energieffektivisering.

Vad ska man tänka på när man installerar solceller?

När man installerar solceller är det viktigt att ta hänsyn till takets läge och solinstrålning. Ett tak som är riktat mot söder utan skuggning från träd eller byggnader är idealiskt. Det är också viktigt att se över takets bärighet och om det krävs några förstärkningar. Därefter behöver man bestämma vilken typ av solceller som ska installeras, samt hur många.
Slutligen bör man anlita en certifierad installatör för att säkerställa att installationen utförs på ett korrekt och säkert sätt.

Det är viktigt att tänka på storleken på anläggningen. Det finns vissa kriterier som behöver uppfyllas för att anläggningen ska klassas som en mikroproduktionsanläggning. Huvudsäkringen får max vara 63A och anläggningseffekten får högst vara 43,5 kW.

Hur ser man sin produktion på sin elmätare och på ”Mina sidor”?

Nacka Energi kan endast se din överskottsproduktion. För att se totalproduktionen kan du behöva ytterligare en mätare - men oftast görs detta i solcellsanläggningen. De flesta leverantörer erbjuder också egna appar eller hemsidor där du kan se din produktion.

På ”Mina sidor” kan du se hur mycket som levererats ut på nätet genom att logga in på ”Mina sidor” med Bank-ID och välja din produktionsanläggning. Då kan du, ända ner på tim-nivå, se hur mycket som sålts till nätet. Elmätaren visar mätarställningen för produktionen men då endast en totalsiffra från uppsättningen av mätaren.

Vad får man ersättning för?

Ersättningen man får är uppdelade i tre olika poster:

Elförsäljning – vid egenproduktion av el med solceller kan man få ett överskott av energi som man själv inte har nytta av och då sälja och få ersättning för genom att teckna elhandelsavtal med bolaget du vill sälja din el till.

Nätnytta – vid egenproduktion av el med solceller kan man få ett överskott av energi som man matar ut på elnätet och på så sätt minska elnätsbolagets kostnad för att överföra el till andra kunder i närområdet.

Skattereduktion – som solcellsägare kan du ansöka om skattereduktion för den solel du matar ut på elnätet, reduktionen innebär ett avdrag på inkomstskatten.

Vad tjänar man på att installera solceller?

Med solceller kan du minska ditt beroende av elnätet och elpriserna. Dessutom ger det ett minskat klimatavtryck eftersom du använder dig av förnybar energi. Ur en ekonomisk synvinkel kan det vara en lönsam investering, på lång sikt, eftersom du kan sänka dina elräkningar och sälja överskottselen till elhandelsbolaget.

Hur går jag till väga/vart vänder jag mig om jag vill installera solceller?

Börja med att kontakta olika solcellsföretag och jämför offerter samt be om rådgivning kring vilken typ av installation som passar dig bäst. Se även över eventuella tillstånd som kan behövas från exempelvis kommunen, och kolla upp möjligheten att få investeringsstöd från Energimyndigheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 15 Maj 2023 | Senast uppdaterad: 15 Maj 2023