Avläsning av elmätaren

Vad gör vi med alla mätvärden vi samlar in?

Det är ditt nätbolag som ansvarar för att läsa av din elmätare. Bor du i Nacka är det Nacka Energi eller Boo Energi som läser av mätaren beroende på var i Nacka du bor.

Vi gör det för att du ska betala för rätt mängd energi till din elhandlare. Vi läser också av din producerade el dvs den överproduktion som du själv inte använder och som din elhandlare köper (tex om du har solceller).

Resultaten av mätningarna rapporteras till bland annat den systemansvariga myndigheten, berörda elnätsföretag, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och elhandlare.

Vi som nätbolag baserar också vår nätavgift på den mängd el som vi distribuerar till dig per timme.

Vi läser av din elmätare var 15 minut!

Från och med 1 november 2023 läser vi av din mätare var 15 minut

Den enkla förklaringen är att ju oftare vi läser av elförbrukningen desto effektivare blir nätdriften. Vi kan då snabbare se när det blir höga belastningar eller låga belastningar i elnätet.

Sveriges elnät är sammankopplade med elnäten i övriga Norden och påverkas direkt av vad som händer i de andra länderna. Vi delar därför ansvaret för balansering av hela det nordiska kraftsystemet. Med 15 minutersavläsningar kommer det bli lättare att hålla kontroll på balansen i elnätet.

Hur påverkar det dig som kund?

I dagsläget påverkar det dig inte alls.
Du behöver inte vara hemma för att vi ska ställa om din mätare till kvartsmätning. Vi sköter detta på distans. Det kommer heller inte påverka ditt pris med elhandlaren. Du betalar elen enligt det avtal du har med dem.

Hur har mätaren lästs av historiskt?

Årsavläsning

Förr lästes elmätaren av endast en gång per år. Avläsningarna sköttes manuellt av fast personal och många sommarjobbare.

Du som kund fick betala elräkningar efter en uppskattad årsförbrukning som stämdes av en gång per år. När avstämning gjordes kunde man få en stor faktura om det visade sig att den uppskattade årsförbrukningen inte stämde med den verkliga årsförbrukningen. Hade man varit duktig och snålat med elen kunde man få tillbaka en slant.

Månadsavläsning

Från 2009 har vi haft elmätare som har gått att läsa av på distans. Detta medförde att du som kund nu betalade för förbrukad el i efterskott. Elmätaren lästes av en gång per månad och fakturan visade den el som faktiskt hade förbrukats och ingen årsavstämning behövdes längre.

Timmätning

Sedan 1 juli 2017 är det enligt lag möjligt att kräva timmätning av elmätaren. I Nacka var det möjligt redan från och med 2009 då vi hade elmätare som klarade timmätning.

Kvartsmätning - Nutid!

Lagen säger att från 1 november 2023 ska alla elmätare klara av 15 minuters tidsupplösning.

I Nacka Energis elnät läser vi av alla elmätare var 15 minut.

Vilka mätvärden skickas till din elhandlare?

Alla mätvärden som vi får in skickas till din elhandlare.
Hur de väljer att använda värdena beror på vilket avtal du har med dem.

Titta på dina egna mätvärden!

Logga in på Mina sidor och titta på alla dina mätvärden. Vilka timmar har du hög förbrukning och varför? Går det att göra förändringar i elanvändandet? Om du spar på elbrukningen får du ner kostnaden för el, skatt, moms och även nätavgiften.

För dig som vill läsa mer om mätaravläsningar klicka här nedan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 19 Oktober 2023 | Senast uppdaterad: 25 Oktober 2023