Elnätspriser 2024

Här kan du läsa mer om vår prisstruktur.

Kan jag påverka min elnätskostnad?

Ja, det kan du göra! Det beror på när du använder el (överföringsavgift) och hur mycket du använder på en och samma gång (effektavgift). Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmningslösning ser ut är alltså avgörande. Kostnaden påverkas också av vilken huvudsäkring du har i din bostad.

Elnätspris 2024

Priser inklusive moms 16A -250A samt lågspänning med avtalad effekt

Nätpris

Fast nätavgift
kr/år

Överföringsavgift
LL**
kr/kWh

Överföringsavgift

HL**
kr/kWh

Effektavgift


kr/kW

Lägenhet*

1 285

0,491

0,654

0,00

16A

2 757

0,077

0,307

47,14

20A

4 439

0,077

0,307

47,14

25A

5 496

0,077

0,307

47,14

35A

11 273

0,077

0,307

47,14

50A

14 091

0,077

0,307

47,14

63A

19 728

0,077

0,307

47,14

80A - LSP

24 139

0,109

0,434

47,14

Elnätspris 2024

Priser exklusive moms 16A -250A samt lågspänning med avtalad effekt

Nätpris

Fast nätavgift
kr/år

Överföringsavgift
LL**
kr/kWh

Överföringsavgift
HL**
kr/kWh

Effektavgift


kr/kW

Lägenhet*

1 028

0,39

0,52

0,00

16A

2 206

0,06

0,25

37,71

20A

3 551

0,06

0,25

37,71

25A

4 396

0,06

0,25

37,71

35A

9 018

0,06

0,25

37,71

50A

11 273

0,06

0,25

37,71

63A

15 782

0,06

0,25

37,71

80A - LSP

19 311

0,09

0,35

37,71

Elnätspris 2024

Högspänningskunder samt LSP B (lågspänning med förbrukning över 600MWh)
Pris exklusive moms

Nätpris

Fast nätavgift
kr/år

Överföringsavgift LL**
kr/kWh

Överföringsavgift HL**
kr/kWh

Effektavgift

LL**
kr/kW

Effektavgift
HL**
kr/kW

LSP B***

53 456

0,04

0,11

29,99

89,97

HSP 10-20

93 548

0,03

0,09

16,96

50,87

HSP 30

113 594

0,01

0,04

11,73

36,51

Effektavgiften debiteras på genomsnittet av dina tre högsta timmedelvärden per månad.
* Lägenheter med en säkring på 16 eller 20 Ampere (trefas) eller 16 till 25 Ampere (enfas), minst tre bostadslägenheter i flerbostadshus anslutna med
gemensam kabel och en elförbrukning på högst 8 000 kWh/år. Gäller normalt inte lägenheter i kedjehus eller radhus.
** HL = Höglasttid: Vardagar kl 06–22, nov–mars. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas ej som
vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.
LL = Låglasttid: Övrig tid.
*** Ett alternativ för dig med förbrukning över cirka 600 MWh

Övriga avgifter

Inflyttningsavgift/kundskiftesavgift

I samband med tecknande av elnätsavtal debiteras en
avgift om 375 kronor inklusive moms (300 kronor exklusive
moms).

Anvisningsleverantör

I samband med att du skriver nytt elnätsavtal får du
normalt också ny elleverantör, en så kallad anvisningsleverantör.
Genom Nacka Energis avtal med anvisningsleverantören
Mälarenergi AB får du redan från start:
• Energiförbrukning och elnätsavgift debiterade på en och
samma faktura.
• En och samma kundtjänst som svarar på frågor rörande
både elnät och energiförbrukning.

Fakturakopior och förbrukningshistorik

Du kan själv skriva ut dina fakturor via "Mina sidor". Där kan du också finna all din förbrukningshistorik och ladda ner denna i olika format tex Excel.
Vill du ha hjälp med att ta fram förbrukningshistorik kostar det 650 kr/tim.
För fakturakopior debiterar vi ingenting för de första nio sidorna. Den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter betalar du 2 kr per sida.

Överuttagsavgift

Överuttagsavgift uttages för den månad då utnyttjad
effekt överstiger avtalad effekt. Avgiften uttages för den
överuttagna effekten. 250 kr/kW.

Reaktiveffekt

Elleveransen omfattar även leverans av reaktiv effekt
som i kVAr räknat får uppgå till högst 25% av den avtalade
effekten. Om leveransförhållanden medger, kan högre
reaktiv effekt tillhandahållas mot en avgift av 25 kr/kVAr
och månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms som det
högsta månadsvärdet för reaktiv medeleffekt per timme.

Ökat effektbehov

Vid utökning som kräver ombyggnad av mätsystemet skall
ombyggnad utföras och bekostas av abonnenten. Nacka
Energi utför mätarbyte och tillhandahåller mätutrustning.
För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda
villkor. Anslutningsavgift offereras i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 27 November 2023 | Senast uppdaterad: 4 Juli 2024