Ditt lokala elnätsbolag i Nacka kommun

Vi underhåller, förstärker
och
bygger ut elnätet i Nacka.

Emblem MVG

Med kraft och energi bidrar vi tillsammans
till ett modernt och hållbart samhällsbygge.

Om oss

Nacka Energi är nätägare i Nacka kommun.

Vi ser till att de som bor och arbetar i Nacka har el i uttaget dygnet runt, året om. Vi ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av elnätet. Vårt arbete innefattar bland annat övergripande planering, projektledning, projektering, beredning och dokumentation.

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt. Vår driftcentral hjälper oss att lokalisera fel, övervaka och även manövrera vissa anläggningar i elnätet.

Våra distributionselektriker bygger elnät och arbetar med drift- och underhållsarbete. Vi arbetar också med mätarmontering och mätvärdeshantering. För schaktarbeten hyr vi in extern hjälp.
Vår kundrådgivning finns lokalt i Nacka för att enkelt och snabbt kunna hjälpa våra kunder med deras frågor.

Nacka Energi bildades 1919 och ägs sedan 1952 av Nacka kommun. Bolaget har ca 70 anställda. Idag är Nacka Energi en del i koncernen Nacka Stadshus AB.

Nacka Energi Försäljning AB

Nacka Energi AB har dotterbolaget Nacka Energi Försäljning AB, som arbetar med nya energitjänster så som laddstationer.
Företaget utför även fakturering för Nacka Energi AB och Mälarenergi Försäljning AB.

Nätområde

Nacka Energis elnät

Vårt nätområde sträcker sig från Henriksdal till Skurusundet samt Älta och Saltsjöbaden.

Nacka Energi har monopol på att bedriva eldistribution inom vårt område. Energimyndigheten övervakar oss och beviljar förlängning av koncessionen regelbundet. Elsäkerhetsverket övervakar, så att vi bygger och driver ett elnät enligt starkströmsföreskrifterna.

Idag distribuerar vi el till ca 29 000 abonnenter. Vårt elnät växer hela tiden i takt med nya exploateringar i Nacka.

Vår vision

"Vår vision är att vara ett innovativt och hållbart energibolag som i samverkan tar ansvar för ett attraktivt och växande Nacka"

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 25 Maj 2022 | Senast uppdaterad: 23 Januari 2024