Har du strömavbrott?

Om ditt område inte finns med bland de aktuella avbrotten i Nacka Energis elnät, gör gärna en egenkontroll innan du kontaktar oss.

Är det mörkt hos dina grannar?

Ja, det är mörkt i hela kvarteret!

Ta det lugnt - vi jobbar med att åtgärda felet.

Avvakta medan vi åtgärdar felet.
Du behöver inte ringa till oss. Vi får information från din smarta elmätare att det är strömlöst i ditt område.

Undvik att använda avloppet när det är strömavbrott.
Spola endast i nödfall och försök låta bli att diska, tvätta och duscha. Pumpstationen i ditt närområde kan också vara utan el.

Klicka här för aktuell avbrottsinformation

1

Det är bara mörkt hos mig....

Om det är mörkt i hela huset, gör så här:

  • Är du nyinflyttad och har glömt att ingå elnätsavtal? Fixa avtalet här på hemsidan och ring till vår kundservice 08-466 81 00. Vill du ha elen tillkopplad utanför kontorstid medför det en jouravgift på 2 500 kr.
  • Kontrollera huvudströmbrytaren. Är den av eller på?
  • Kontrollera jordfelsbrytaren. Om det är din jordfelsbrytare som slagit ifrån elen måste du stänga av alla elektriska apparater innan du slår på den igen. Genom uteslutningsmetoden kan du komma fram till vilken av dina apparater som är trasig. Var det kaffebryggaren?

Om det är mörkt i delar av huset, gör så här:

  • Kontrollera dina säkringar i elskåpet
  • Kontrollera huvudsäkringarna vid elmätaren - troligen har någon av de tre säkringarna gått sönder.

Om du inte kan lösa problemet själv, så ring oss för en kontroll innan du kontaktar en elektriker.

2

Tips !

Öppna inte kyl och frys i onödan.
Stäng dörren till de rum som inte används.
Ha ficklampa, stearinljus och tändstickor hemma, så blir strömavbrottet mindre besvärligt.

3

Om du behöver kontakta vår jour

Om det är ett större fel och du behöver vår hjälp, så kan du kontakta vår jour dygnet runt på tel. 08-466 81 45.

Om avbrottet beror på en skada eller avgrävd kabel orsakad av extern entreprenör eller liknande gäller följande prislista:

Klicka här för mer information och prislista Pdf, 82.5 kB, öppnas i nytt fönster.

4

Nedan hittar du information om avbrottsersättning och även vår blankett för skadeanmälan.

Avbrottsersättning

Drabbas du av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du rätt till ersättning. Kommer elen tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottet räknas det som sammanhängande.

Ersättning utgår inte om:

  • Du som kund inte har fullgjort dina skyldigheter så att elen har blivit avstängd, eller om du begärt avstängning.
  • Avbrottet beror på kundens försummelse.
  • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att uppreda en god drift- och leveranssäkerhet.
  • Avbrottet ligger utanför Nacka Energis så kallade kontrollansvar.
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet.

Utbetalningen sker automatiskt om det är ett avbrott i ett större område. Är avbrottet litet och lokalt är det bra om du hör av dig till oss.

Hur stor är ersättningen?

Har du avbrott 12-24 timmar är ersättningen 12,5% av den beräknade årskostnad, minst 1000 kr

Är avbrottet 24 - 48 timmar blir ersättnigen 37,5% av den beräknade årskostnaden, minst 2000 kr

Önskar du göra en anmälan av skada på egendom? Fyll då i vår blankett för skadeanmälan och skicka in till oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 24 Maj 2022 | Senast uppdaterad: 15 Maj 2024