Synpunkter, beröm och klagomål

Ida Andersson

Våra kunders synpunkter är mycket viktiga för oss. Om du vill ge oss beröm, har ett förbättringsförslag eller är missnöjd med något i vår hantering vill vi gärna veta det.

I första hand kontaktar du vår kundservice på 08- 466 81 00 eller via mejl till info@nackaenergi.se.
Förhoppningsvis kan vi då lösa ärendet direkt. Önskar du ta ditt ärende vidare efter kontakt med kundservice är du välkommen att skicka in en skriftlig reklamation till vår reklamationsavdelning.

Om du yrkar ersättning till följd av ekonomisk skada samt person- eller sakskada, ska även dessa ersättningsanspråk lyftas fram. Reklamationen skickas per mejl till vår reklamationsavdelning på reklamation@nackaenergi.se.

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren Länk till annan webbplats. och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ta del av de allmänna avtalsvillkoren

Ellagen

Läs mer om konsumentens rättigheter och ellagen hos på energimarknadsbyråns hemsida

 

Om tvist uppstår


Om du efter avslutat ärende hos reklamationsavdelningen inte är nöjd med utfallet kan du ta ditt ärende vidare till extern part för prövning. Vilken instans som är aktuell beror på vad ärendet gäller.