Nu lanseras nya generationens el-schaktbil

Nacka kommun med samarbetspartners, tar viktiga steg för att minska klimatutsläppen genom att inkludera en el-schaktbil i byggandet av Nacka stad. Den är helt ny i sitt slag och har en batterikapacitet som klarar av en hel arbetsdag på en enda laddning. Det här är något som tidigare generationer av el-schaktbilar inte har klarat av.

El-lastbil och NEFABbanderoll

Snabbladdning möjliggör kostnadseffektivitet

Batterierna kommer att laddas fullt under natten, för att säkerställa en så effektiv användning som möjligt under dagen. Laddinfrastrukturen levereras av Nacka Energi Försäljning. Genom den portabla snabbladdare, som kan leverera upp till 40kW, möjliggörs att schaktbilens laddning blir både funktionell och kostnadseffektiv.

- Vi på Nacka Energi är stolta över att leverera laddinfrastrukturen till det här projektet och vara delaktiga i att driva elektrifieringen av fordonsflottan framåt, säger Johan Hellberg, affärsområdesansvarig för energitjänster hos Nacka Energi Försäljning.

En man på ett kontor

Johan Hellberg, Chef Energitjänster, Nacka Energi Försäljning

Lyckat projekt via ett gott samarbete

Nacka kommun, tillsammans med Nacka Energi Försäljning, Bellmans Åkeri, tillverkaren Volvo och huvudentreprenören Skanska Sverige AB, har tillsammans utvecklat och drivit projektet.

El-schaktbilen

Inom kort kommer schaktbilen, som drivs av 100 procent el, börja rulla längs bygget på Värmdövägen i Nacka.

Den treaxlade schaktbilen, Volvo FMX Electric 6x2, är en av de absolut första tunga elektriska serieproducerade dumperbilarna på svensk mark. Den är utrustad med fem batterier med en total energivolym på 450 kWh, och drivlinan har tre elmotorer i kombination med en I-Shift-växellåda som levererar 490 kW (666 hk).

Bättre miljö - renare luft och mindre buller

Hållbara transporter är en nyckelfaktor för alla inblandade parter och el-schaktbilen är ett steg i rätt riktning för att nå klimatmålen. Minskade utsläpp tack vare åtgärder som att byta ut fordon och maskiner till ny teknik, använda förnybara drivmedel samt effektivisera flöden och förkorta transporter genom att hantera schaktmassor lokalt är några exempel på viktiga steg som görs för att nå klimatmålen.

El-schaktbilen har betydligt lägre störningsnivåer vilket gör att den uppfyller kraven på renare och tystare transporter. Det här kommer inte bara påverka boenden och allmänheten positivt, utan också yrkesarbetare och chaufförer som dagligen jobbar i en bullrande miljö.

Vill du veta mer om projektet?

Publicerad av Nacka Energi Försäljning AB

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 4 Oktober 2023 | Senast uppdaterad: 14 November 2023