Mikroproduktion

Planerar du att installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk? Då finner du lite tips här nedan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dui mi eu pellentesque tristique luctus condimentum est semper. Amet, molestie dignissim ullamcorper elementum non, non.

Kriterier för mikroproduktion

  • Energiuttaget från elnätet är större än den inmatade energin till elnätet, per kalenderår.
  • Elanvändaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.
  • Solcellsanläggningen har en installerad effekt om högst 43,5 kilowatt.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 3 Juni 2022 | Senast uppdaterad: 13 Juni 2022