Fisksätra entré

Stena fastigheter planerar att byggga både bostäder och äldreboende och elnätet måste förstärkas.

Idag har Nacka Energi ett befintligt elnät på parkeringsplatserna, som består av hög- och lågspänningskabel samt två stycken nätstationer i betong. För att kunna bygga den nya bebyggelsen på området behöver det befintliga elnätet tas ur drift och rivas. De nya nätstationerna kommer att placeras mellan Saltsjöbanan och Fisksätravägen.

När vi bygger elnätet dras kablar ut från kabeltrummor med hjälp av lastbil och grävmaskin och läggs på en mjuk sandbädd. Nacka Energis montörer kopplar sedan in kablarna i nätstationer, kabelskåp och elrum.

Nacka Energi har redan lagt en del nya hög- och lågspänningsledningar. Under sommaren 2022 ställdes de två nya nätstationerna på plats. Byggnationen av nytt elnät och nya bostäder kommer att pågå under flera år. Under byggtiden kommer det att vara en del stök och bök längs Fisksätravägen med avspärrningar och omdirigeringar av trafik och parkering.

Ny nätstation lyfts på plats av stor kranbil

Projektstart: maj 2022

Projektledare: Stefan Hemström, stefan.hemstrom@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 26 April 2023