Finntorp

Boende i Finntorp får nya kablar

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens distributionsnät i Finntorp. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och vi kommer därför att gräva ner nya moderna elkablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt byta ut kabelskåp och bygga ny nätstation. Byggnationen kommer innebära störningar för de boende, i form av tillfälliga trafikomläggningar och buller.

Bild Kvarnholmen

Vi närmar oss slutet av delprojektet, som har berört Tallidsvägen & Helgesons väg, för kabelutbytet i Finntorp.

Vi har en del jobb kvar kring stationerna som är märkta med blått i kartan ovan och beräknar preliminärt att vara färdiga till v.51.


Så påverkar det dig som bor i området

  • Ett minskat antal parkeringsplatser.
  • Bussen kommer ej trafikera Tallidsvägen under vissa perioder.
  • Det kommer att grävas på hela Tallidsvägen under dagtid. Delar av vägen kommer att vara avstängd i etapper och mötande trafik kan behöva dela fil i perioder.
  • Hållplats Tallidsgården flyttas tillfälligt längre bort när omläggning av busstrafiken sker.
  • Information kommer finnas på busshållplatserna och på SL.se Läs mer på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Sophämtning/ åtkomst till avfallsanläggning kan komma att påverkas.

Nedan ser du två kartor med befintliga parkeringsplatser i Finntorp.

Karta parkering i Finntorp

Antalet parkeringsplatser är en uppskattning.

Tallidsvägen
Droppen ca 12 platser nattetid.
Busshållplats ca 3 platser.

Birkavägen/Blomstervägen/Borgvägen
ca 12 platser

Karta över parkeringsplatser i centrala Finntorp

Antalet parkeringsplatser är en uppskattning.

Dessa platser kommer att vara tillgängliga nattetid under det pågående arbetet i finntorp, ytorna har tidigare haft nattförbud mellan 00-08.

Finntorpsvägen
Mitt emot torget ca 5 platser,

Gamla värmdövägen
ca 11 platser längs backen ner till Värmdövägen.
Mitt emot Biet ca 8 platser,  
ca 3 + 3 platser, på samma sida som Biet.

Fredrik Jahns gränd
3 platser

Projektstart: Jan 2023

Planerat projektslut: december 2023

Projektledare: Benjamin Fransson
info@nackaenergi.se


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 14 November 2023