Finntorp och Alphyddan

Boende i området får nya kablar

Under 70-talet byggde Nacka Energi ut dagens distributionsnät i Finntorp. Nu har kablarna uppnått sin livslängd och vi kommer därför att gräva ner nya moderna elkablar med högre kapacitet och driftsäkerhet samt byta ut kabelskåp och bygga ny nätstation. Byggnationen kommer innebära störningar för de boende, i form av tillfälliga trafikomläggningar och buller.

Setterwalls väg, Finntorpsvägen och Becksjudarvägen

Karta över Finntorp

Arbetet startar på Setterwalls väg och fortsätter sedan vidare på Finntorpsvägen.

Arbetet beräknas pågå hela 2024 och avslutas under 2025.

Mer detaljerad information

Här nedan finns fler kartbilder med mer detaljerad information om vilka områden vi kommer arbeta på och under vilka veckor.

Veckorna är preliminära och kan förskjutas av olika anledningar som till exempel vädrets makter och andra oförutsedda hinder.

 • Parkeringsplatser
  Det kommer bli svårare att hitta parkeringsplats. Vi hänvisar till parkeringsplatser runt Finntorps centrum och i de östra delarna av Finntorp där kabelarbetena är klara.
 • Busstrafik
  Kollektivtrafiken kommer att påverkas när arbetena drar igång.
  Så snart vi vet mer kommer information!
 • Skarvgropar
  Du har säkert funderat på varför vissa gropar aldrig verkar bli klara. Vi gräver upp, fyller på med grus och gräver upp igen. Det beror på att vi behöver komma åt vissa kopplingar och skarvar under längre tid då kablarna där påverkar arbetet på fler adresser. Men lugn, det kommer bli klart till slut. Med ett stabilt och stadigt elnät som resultat.
 • Asfaltsarbeten
  Först när allt grävande, skarvande och utbyte av kabel är utfört kan asfaltering ske. För att underlätta under vinterhalvåret kommer det förläggas en vinterasfalt under angiven tid för respektive etapp. Till våren kommer riktig asfalt att läggas.

Setterwallsväg, Finntorpsvägen och Becksjudarvägen

Karta Finntorp

Alphyddevägen, Svindersviksvägen och Bergknallestigen

Karta Alphyddan

Finntorpsvägen

-Ska Finntorpsvägen grävas upp igen?!
Ja, dessvärre måste vi göra det och det är helt enligt plan. De kablar som vi behöver komma åt denna gång ligger djupare ner i vägbanan och inte exakt på samma ställe som där vi arbetade under våren 2023. Det kommer vara rörigt ett tag, men tänk vad bra det blir när det är klart!

Karta Finntorp

Projektstart: Dec 2023

Planerat projektslut: våren 2025

Projektledare: Peter Lundmark
info@nackaenergi.se

Tallidsvägen & Helgessonsväg

Bild Kvarnholmen

Vi närmar oss slutet av delprojektet, som har berört Tallidsvägen och Helgesons väg, för kabelutbytet i Finntorp.

Vi har en del jobb kvar kring stationerna som är märkta med blått i kartan ovan och beräknar preliminärt att vara färdiga till v.51.


Så påverkar det dig som bor i området

 • Ett minskat antal parkeringsplatser.
 • Bussen kommer ej trafikera Tallidsvägen under vissa perioder.
 • Det kommer att grävas på hela Tallidsvägen under dagtid. Delar av vägen kommer att vara avstängd i etapper och mötande trafik kan behöva dela fil i perioder.
 • Hållplats Tallidsgården flyttas tillfälligt längre bort när omläggning av busstrafiken sker.
 • Information kommer finnas på busshållplatserna och på SL.se Läs mer på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Sophämtning/ åtkomst till avfallsanläggning kan komma att påverkas.

Nedan ser du två kartor med befintliga parkeringsplatser i Finntorp.

Karta parkering i Finntorp

Antalet parkeringsplatser är en uppskattning.

Tallidsvägen
Droppen ca 12 platser nattetid.
Busshållplats ca 3 platser.

Birkavägen/Blomstervägen/Borgvägen
ca 12 platser

Karta över parkeringsplatser i centrala Finntorp

Antalet parkeringsplatser är en uppskattning.

Dessa platser kommer att vara tillgängliga nattetid under det pågående arbetet i finntorp, ytorna har tidigare haft nattförbud mellan 00-08.

Finntorpsvägen
Mitt emot torget ca 5 platser,

Gamla värmdövägen
ca 11 platser längs backen ner till Värmdövägen.
Mitt emot Biet ca 8 platser,  
ca 3 + 3 platser, på samma sida som Biet.

Fredrik Jahns gränd
3 platser

Projektstart: Jan 2023

Planerat projektslut: december 2023

Projektledare: Benjamin Fransson
info@nackaenergi.se


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 26 April 2023 | Senast uppdaterad: 12 Februari 2024