Magnetfältsmätning

Behöver du veta om det är starka magnetfält runt elledningarna där du bor?

Nacka Energi utför mätningar av lågfrekventa magnetfält
(10 - 1 000 Hz), det fält som våra elanläggningar kan orsaka. Det finns magnetfält från elektronikutrustning, med mera, som har en annan frekvens.

Vid misstanke eller oro från våra kunder utför vi en första mätning av magnetfältet gratis. Mätningen utförs för att i första hand konstatera om det finns ett magnetfält och i så fall hur stort det är och var det kommer ifrån. Ett enklare protokoll skrivs ut.

Önskas fler eller utförligare mätningar kostar det 1020 kr/timme inklusive moms.

Visar det sig i den första mätningen att magnetfälten från våra elanläggningar är onormalt höga kommer vi att utreda eventuella åtgärder, givetvis utan kostnad.

Om du vill ha mer information, kontakta oss, teknik@nackaenergi.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 21 Juni 2022 | Senast uppdaterad: 18 Oktober 2022