Vår ledningsgrupp

Nacka Energi består av sex avdelningar. Varje avdelningschef är representerad i ledningsgruppen som ansvarar för bolaget uppfyller sina satta mål.

Nacka Energis ledningsgrupp

Jonas Kellberg

VD

Johan Ribrant

Elnäts- och säkerhetschef

Camilla Prising

Chef Kund och Marknad

Johan Hellberg

Chef Energitjänster

Mikaela Linnerstam

HR-chef

Maria Lööv

Ekonomichef

Claudio Lambert

Chef Verksamhetsutveckling och IT