Status i Nacka just nu – med Benjamin Fransson

Läs intervjun med Benjamin Fransson som arbetar som projektledare på Nacka Energi.

Benjamin när han står inne på kontoret

Benjamin Fransson, Projektledare på Nacka Energi

Hur ser nuläget ut i Nacka?

‑ Just nu planeras och byggs det en hel del i Nacka. Allt ifrån en ny tunnelbanelinje, till bostäder och kontor som ska uppföras. Samtidigt går elektrifieringen av transport framåt och det skapar behov av fler ladd-platser. Detta kräver i sin tur mer el och ett elnät som klarar av att leverera det ökade behovet. Nacka Energi gör därför stora investeringar i utbyggnaden av nätet samtidigt som vi går i fronten för att kunna erbjuda invånarna en robust laddinfrastruktur.

Vilka pågående projekt finns?

- ­Vi har just nu en stor och varierad projektportfölj, mestadels som en konsekvens av tillväxttakten i Nacka kommun. Runtom i Nacka, där nätet blivit till åren, ligger det äldre kablar som använder papper som isolering. Dessa byter vi ut för att minimera oplanerade strömavbrott och på så vis säkerställa en fortsatt trygg och stabil elleverans. Parallellt byter vi ut äldre nätstationer. Men främst behöver vi öka vår kapacitet för att förekomma det ökande effektbehovet. Detta gör vi genom att bygga nya och större inmatningar, och sedermera för att kunna ta emot och fördela strömmen bygger vi om berörda fördelningsstationer med nya ställverk och större transformatorer.

Pågående arbeten

Vill du berätta lite mer kring något arbete som du just nu projektleder?

- Vi bygger just nu om fördelningsstationen Kolbotten. Det är ett större projekt där vi uppför en helt ny byggnad som ska inhysa nytt ställverk för både 20kV och 10kV samt ett helt nytt kontrollrum. Dessutom skall transformatorerna bytas ut till nya och större, allt i ledet för att kunna ta emot och fördela mer effekt från överliggande nät. Projektet bedrivs som en totalentreprenad där Netel AB har fått förtroendet att bygga vår nya fördelningsstation.

Vad kan vi förvänta oss framöver?

- Ni kan förvänta er mer av ovanstående då mycket är pågående och investeringstakten ökar ytterligare kommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 27 September 2023 | Senast uppdaterad: 2 Oktober 2023