Nacka Energi samverkar för ett hållbarare Nacka

Klimatsmarta Nacka

Klimatneutrala Nacka 2030 ska tillsammans med olika aktörer skapa hållbara lösningar i det framväxande naturbana Centrala Nacka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Projektet drivs inom ramen för Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram inriktat på klimatneutrala och hållbara städer, där 23 städer och fem myndigheter arbetar tillsammans för att snabba på klimatomställningen.

Klimatneutrala Nacka 2030

Fokuset för samverkansprojektet mellan Nacka kommun, Nacka Energi, Nacka Vatten och Avfall, Svea Fastigheter, Skanska, Kungsvåningen, Storstaden bostad, JM, ICA Maxi stormarknad, KTH och Nacka-Värmdö FN-förening är att utveckla och testa nya arbetssätt som bidrar till en hållbar framtid i Nacka. Vi har träffat Emelie Holmström som är projektledare för Klimatneutrala Nacka 2030 i Nacka kommun.

Vad är målet med Klimatneutrala Nacka 2030?

- Vi ska hitta former att arbeta på som ger oss bättre förutsättningar att skapa en hållbar stad och ett klimatneutralt Nacka. För att komma dit skapas forum där vi diskuterar, byter erfarenheter och samverkar. Den ökade kunskap projektet ger oss kommer att kunna användas för stadsbyggnadsprojekt i hela Nacka kommun.

Vad har ni hunnit med sedan starten 2021?

  • Projektdeltagarna har träffats under flertalet tillfällen, vilket inneburit värdefull kunskapsöverföring, ökade insikter och skapat värdefullt engagemang hos alla inblandade.
  • Vi har deltagit i seminarier och workshops som arrangerats av Viable Cities. vilket har mynnat ut i många spännande initiativ, där vi bland annat beslutat att testa ett klimatberäkningsverktyg som stöd i planeringsprocessen. Det verktyget har potential att göra stor skillnad för utsläppen av växthusgaser under bygg- och driftfaserna.
  • Kungsvåningen som håller på att färdigställa ett kvarter i Nya Gatan och som nu bygger sin Naturbana innergård är ett annat exempel.
  • Nackas första Klimatkontrakt 2030 är snart framtaget. Det är ett kontrakt mellan kommunen, Viable Cities och fem statliga myndigheter där kommunen åtar sig att arbeta på nya sätt för att minska klimatutsläppen och arbeta för ett hållbart samhälle. Kontraktet kommer att signeras av kommunstyrelsens ordförande den 8:e december tillsammans med övriga medverkande kommuner.

Hur kommer medborgare och företag att märka av projektet?

-De boende i Centrala Nacka kommer att uppleva mer grönska i stadskvarteren och byggaktörerna skapar hela tiden tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan. Det kan vara att använda återbruk och alternativa material i byggprocessen samt skapa digitala lösningar som hjälper de boende att vara klimatsmarta. Klimatfrågan är nu oftare på agendan på kommunens möten med näringslivet.

-Vi arbetar för att hitta former för ett ökat medborgarengagemang. För att nå målsättningen om ett klimatneutralt Nacka och en Naturban stadsdel krävs inte bara samverkan mellan näringsliv och kommun, utan även dialog med Nackaborna. Projektet kommer arbeta för att hitta arenor där dialog och erfarenhetsutbyte kan äga rum, säger Emelie Holmström

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 28 September 2022 | Senast uppdaterad: 25 Augusti 2023