Elprisstödet för
vintern 22/23

Stöd till elanvändare

Alla som bor i elområde SE3 och SE4 kommer få ta del av elprisstödet.

Hur mycket just du får i stöd beror på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod, från och med oktober 2021 till och med september 2022.
I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh.

Den som står på elnätsavtalet den 17 november 2022 kommer att få stödet.
Stödet planeras att betalas ut till privatpersoner från och med februari 2023.


Svenska kraftnät har tillsammans med Försäkringskassan fått i uppdrag att hantera utbetalningen. Du behöver inte ansöka för att få ditt elprisstöd. Det kommer att betalas ut automatiskt. För företag finns inga färdiga datum eller rutiner för hur utbetalningen ska ske.

Räkna ut ditt elprisstöd

Nacka tillhör elområde SE3

Multiplicera din årsförbrukningen med 0,5 kr. Årsförbrukningen för perioden oktober 2021 - september 2022 hittar du på din elnätsfaktura som skickades ut i oktober 2022 , se under anläggningsinformation på specifikationen.

Du kan också hitta information om din förbrukning på Mina Sidor

 

Stöd till elanvändare

Vem sköter utbetalningen
Stödet kommer att betalas ut av Försäkringskassan.

Hur mycket får jag?
Bor du i Nacka kommer stödet vara halva din årsförbrukning i kronor.

När får jag pengarna?
Privatpersoner kan räkna med att stödet betalas ut från och med februari 2023.

Vem får pengarna?
Den som står på elnätsavtalet per den 17 november 2022 kommer få elprisstödet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 21 November 2022 | Senast uppdaterad: 30 November 2022