Lite tråkigt, väldigt stabilt

Ett stökigt och oförutsägbart elnät är inget vi strävar efter. Vi erbjuder istället våra kunder ett tryggt och stabilt elnät som man kan lita på.

Läs mer om vad vi menar med ett stabilt elnät.

Vad menar vi med ett stabilt elnät?

Ett stabilt elnät innebär att våra kunder har väldigt få oplanerade strömavbrott. Vi jobbar löpande med att gräva ner våra kablar i marken, det skyddar elnätet mot väder och vind. Våra kunder behöver därför inte oroa sig för strömavbrott när det är blåsigt och stormigt ute.

Vi erbjuder även service med beredskap dygnet runt och kan fjärrstyra stora delar av vårt elnät, vilket gör att vi kan agera snabbt vid strömavbrott och minska avbrottstiden.

Vi bygger för framtiden

För att kunna leverera ett stabilt elnät så investerar vi i nya kablar, kabelskåp och nätstationer. Dessa behöver bytas ut med jämna mellanrum både på grund av ålder och för att vi ska kunna leverera den effekt som behövs i takt med att Nacka växer.

Varför blir det strömavbrott?

Planerade strömavbrott

Ibland behöver vi stänga av strömmen när vi utför våra arbeten. Det gör vi för att garantera vår personals säkerhet.

Dessa avbrott är vanligtvis endast under en kort tid och vi skickar alltid ut en avisering till berörda kunder minst tre dagar innan avbrottet.

Oplanerade strömavbrott

Avgrävda kablar är den vanligaste orsaken till oplanerade strömavbrott.

Ska du utföra grävarbete rekommenderar vi att du använd gratistjänsten ledningskollen.se innan du påbörjar arbetet för att ta reda på var kablar och annan infrastruktur finns.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 23 Mars 2023 | Senast uppdaterad: 10 Maj 2023