Mikroproduktion i vårt elnät

Planerar du att installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk? Då finner du lite tips här nedan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dui mi eu pellentesque tristique luctus condimentum est semper. Amet, molestie dignissim ullamcorper elementum non, non.

Kriterier för mikroproduktion

  • Energiuttaget från elnätet är större än den inmatade energin till elnätet, per kalenderår.
  • Elanvändaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.
  • Solcellsanläggningen har en installerad effekt om högst 43,5 kilowatt.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Viktigt att veta

Det är viktigt att du inte driftsätter anläggningen innan vi varit ute och besiktigat den. Du riskerar annars att få betala för det som producerats istället för att få ersättning. Vi tar ingen avgift för detta om din anläggning uppfyller kriterierna för mikroproduktion. Uppfyller din anläggning inte kriterierna för mikroproduktion tar vi en kostnad på 4 000 exklusive moms.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 5 Maj 2022 | Senast uppdaterad: 14 Juni 2022