Nacka Energi går in som sponsor till Älta IF Fotboll!

Nacka Energi vill hjälpa till att sprida energi bland ungdomar o barn i Nacka.

Älta IFs logga

Vi väljer att stötta Älta IF på grund av deras värdegrundsarbete. Det är en trygg föreningen som arbetat med barns idrottande sedan 1941. Föreningen välkomnar alla från 5 år och uppåt. Att hjälpa till att skapa goda vanor med aktiv rörelse för alla är livsviktigt. Vi gillar det Älta IF gör!

Om Älta IF

Älta IF är en s.k. breddförening där devisen är ”så många som möjligt, så länge som möjligt”. Alla är välkomna och stort fokus läggs under hela ungdomarnas aktiva tid i föreningen läggs på värdegrundsarbete, glädje, gemenskap och trygghet.

Älta IF – bäst på att vara flest

Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt ska vilja spela fotboll så långt upp i åldrarna som möjligt och att engagemanget i Älta IF Fotboll fortsätter när den aktiva karriären är över.

Stiftelsen Dunross

Älta IF samarbetar även med stiftelsen Dunross, som aktivt arbetar med Fairplay.
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbing, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor.

Barn på en fotbollsplan
Hjälpte informationen på den här sidan dig?