Avbrottsersättning

Sedan 1 januari 2006 säger ellagen att ersättning ska utgå till den som drabbas av elavbrott som varar mer än 12 timmar.

Drabbas du av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du rätt till ersättning. Kommer elen tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottet räknas det som sammanhängande.

Ersättning utgår inte om

  • Kunden inte har fullgjort sina skyldigheter så att elen har blivit avstängd, eller om kunden har begärt avstängning.
  • Avbrottet beror på kundens försummelse.
  • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att uppreda en god drift- och leveranssäkerhet.
  • Avbrottet ligger utanför Nacka Energis så kallade kontrollansvar.
  • Avbrottet beror på fel i stamnätet

pdfErsättningsbelopp avbrott

pdfErsättningsbestämmelser avbrott

Adress

Postadress
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00

Organisationsnr.
556017-9532

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.00

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com