Hur vet jag om jag har schablonmätning eller timmätning?

Svar:


Schablon - betyder att ditt nätbolag mäter den volym du förbrukar per månad och rapporterar det till din elhandlare.

Har du ett rörligt pris betalar du ett månadsbaserat snittpris från Nordpool + eventuella påslag från din elhandlare.

Du kan alltså inte påverka din elkostnad genom att använda elen under dygnets billiga timmar. Däremot påverkas din nätkostnad av att du använder elen under låglasttimmar.

Timmätning – betyder att ditt nätbolag mäter din förbrukning per timme och rapporterar det till din elhandlare. Om du har ett avtal med rörligt timpris (dynamiskt pris) betalar du olika pris för dygnets alla timmar + eventuella påslag från din elhandlare. Det lönar sig därför att hålla koll på morgondagens elpriser via elen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Nordpool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och planera sin elanvändning efter prisnivån.

Hur vet jag vilken mätning jag har?
Det beror på vilket avtal du har ingått med din elhandlare. Har du ett avtal med timpriser begär din elhandlare timmätning från din nätägare. Har du ett rörligt Schablonpris får din elhandlare endast månadsvärden från din nätägare.

Om du loggar inpå din elhandlares "Mina Sidor" bör du kunna se vilket avtal, pris och vilken avläsning du har.

I Nacka Energis nät har vi timmätning på samtliga mätare. Vi beräknar våra nätavgifter per överförd kWh och tid (överföringsavgifter och effektpris) läs mer på "våra elnätspriser". Även om din anläggning är timmätt för nätets del så behöver inte det betyda att du betalar ett timpris för din el. Vi skickar inte dina timvärden om din elhandlare inte har begärt det av oss.

Kontrollera vilket elhandelsavtal du har med din elhandlare!