Varför måste jag ha 2 avtal för elen?

Svar:

För att få el hem till dig behöver du ett elnätsavtal med oss. Elnätsavtal gäller för drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Det finns endast en nätägare per område.

Du måste också ha ett avtal med ett Elhandelsbolag. Till dem betalar du för den el du förbrukar. Du är fri att välja vilket elhandelsbolag du vill.