Vad är energiskatt?

Svar:

Energiskatt är en statlig skatt på använd el. 2023 är skatten 39,2 öre per kWh + moms 25% = 49 öre /kWh

Från 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan betalar pengarna vidare till Skatteverket.
Innan 2018 betalade du din energiskatt via elhandelsfakturan.

Energiskatten är en så kallad punktskatt vilket, sedan skattereformen i början av 90-talet, är momsbelagd.
Punktskatter införs för att till exempel styra konsumtionen för vissa varor eller för att öka statens inkomster. Skatter på alkohol, energi och tobak är våra äldsta punktskatter.

Energiskatten infördes 1951 och var då 1 öre/kWh och momsfri.