När kan jag få avbrottsersättning?

Svar:

Du har rätt till ersättning efter 12 timmars avbrott. Du får i detta fall ersättningen som ett tillgodobelopp på nästkommande faktura.