När kan jag få avbrottsersättning?

Svar:

Du har rätt till ersättning efter 12 timmars avbrott. Då får du ett tillgodobelopp på nästkommande faktura.