Kan jag välja vilket elnätsbolag jag vill ha?

Svar:

Det finns endast en elnätsägare per område i Sverige så det är inte möjligt att välja.