Kan jag överlåta mitt elnätsavtal?

Svar:

Nej, det går inte att överlåta avtalet till en annan person. Den som önskar ta över elnätsavtalet får istället kontakta oss och teckna ett nytt avtal.