Jag ska betala från utlandet, vad är ert BIC/IBAN nummer?

Svar:

IBAN: SE93 9500 0099 6026 1585 9127 . BIC: NDEASESS