Jag ska betala från utlandet, vad är ert BIC/IBAN nummer?

Svar:

IBAN: SE05 9500 0099 6026 0009 0548. BIC: NDEASESS