Hur lång uppsägningstid har jag på mitt elnätsavtal?

Svar:

Elntsavtal för privatkunder har 7 dagars uppsägningstid. För företagskunder gäller 30 dagar. Våra allra största kunder, LSP o HSP, har 60 dagars uppsägningstid.