Varför måste jag ha ett elnätsavtal?

Svar:

För att använda el i vårt nätområde så måste du teckna ett elnätsavtal för den anläggning som du vill ha din el levererad till.
Elnätsavgiften används till drift, underhåll och utbyggnad av nätet. Klicka här för att läsa mer och teckna avtal