Våra elnätspriser 2022

Här kan du läsa mer om vår prisstruktur.

Hur mycket kommer jag att betala?

Vad det kommer att kosta, beror på när du använder el och hur mycket du använder som mest på en och samma gång. Hur just dina vanor, din maskinpark och uppvärmningslösning ser ut är alltså avgörande. Kostnaden påverkas också av vilken huvudsäkring du har i din bostad.

Läs mer

Elnätspris 2022

Priser exklusive moms

Nätpris

Fast nätavgift
kr/år

Överföringsavgift LL**
kr/kWh

Överföringsavgift HL**
kr/kWh

Effektavgift

LL**
kr/kWh

Effektavgift HL**
kr/kWh

Lägenhet*

820

0,349

0,465

0,00

0,00

16A

1 845

0,065

0,194

28,70

28,70

20A

2 970

0,065

0,194

28,70

28,70

25A

3 678

0,065

0,194

28,70

28,70

35A

7 544

0,065

0,194

28,70

28,70

50A

9 430

0,065

0,194

28,70

28,70

63A

13 202

0,065

0,194

28,70

28,70

80A - LSP

16 154

0,092

0,277

 28,70

28,70

LSP B***

42 656

0,032

0,096

24,53

73,58

HSP 10-20

74 649

0,027

0,080

13,87

41,60

HSP 30

90 645

0,012

0,033

9,59

29,86

Elnätspris 2022

Priser inklusive moms

Nätpris

Fast nätavgift
kr/år

Överföringsavgift LL**
kr/kWh

Överföringsavgift

HL**
kr/kWh

Effektavgift

LL**
kr/kWh

Effektavgift HL**
kr/kWh

Lägenhet*

1 025

0,436

0,581

0,00

0,00

16A

2 306

0,081

0,242

35,88

35,88

20A

3 713

0,081

0,242

35,88

35,88

25A

4 597

0,081

0,242

35,88

35,88

35A

9 430

0,081

0,242

35,88

35,88

50A

11 788

0,081

0,242

35,88

35,88

63A

16 503

0,081

0,242

35,88

35,88

80A - LSP

20 193

0,115

0,346

35,88

35,88

Effektavgiften debiteras på genomsnittet av dina tre högsta timmedelvärden per månad.
* Lägenheter med en säkring på 16 eller 20 Ampere (trefas) eller 16 till 25 Ampere (enfas), minst tre bostadslägenheter i flerbostadshus anslutna med
gemensam kabel och en elförbrukning på högst 8 000 kWh/år. Gäller normalt inte lägenheter i kedjehus eller radhus.
** HL = Höglasttid: Vardagar kl 06–22, nov–mars. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas ej som
vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.
LL = Låglasttid: Övrig tid.
*** Ett alternativ för dig med förbrukning över cirka 600 MWh

Övriga avgifter

Inflyttningsavgift/kundskiftesavgift

I samband med tecknande av elnätsavtal debiteras en
avgift om 375 kronor inklusive moms (300 kronor exklusive
moms).

Anvisningsleverantör

I samband med att du skriver nytt elnätsavtal får du
normalt också ny elleverantör, en så kallad anvisningsleverantör.
Genom Nacka Energis avtal med anvisningsleverantören
Mälarenergi AB får du redan från start:
• Energiförbrukning och elnätsavgift debiterade på en och
samma faktura.
• En och samma kundtjänst som svarar på frågor rörande
både elnät och energiförbrukning.

Fakturakopior och förbrukningshistorik

Du kan själv skriva ut dina fakturor via "Mina sidor". Där kan du också finna all din förbrukningshistorik och ladda ner denna i olika format tex Excel.
Vill du ha hjälp med att ta fram förbrukningshistorik kostar det 650 kr/tim.
För fakturakopior debiterar vi 25 kr/st.

Överuttagsavgift

Överuttagsavgift uttages för den månad då utnyttjad
effekt överstiger avtalad effekt. Avgiften uttages för den
överuttagna effekten. 250 kr/kW.

Reaktiveffekt

Elleveransen omfattar även leverans av reaktiv effekt
som i kVAr räknat får uppgå till högst 25% av den avtalade
effekten. Om leveransförhållanden medger, kan högre
reaktiv effekt tillhandahållas mot en avgift av 25 kr/kVAr
och månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms som det
högsta månadsvärdet för reaktiv medeleffekt per timme.

Ökat effektbehov

Vid utökning som kräver ombyggnad av mätsystemet skall
ombyggnad utföras och bekostas av abonnenten. Nacka
Energi utför mätarbyte och tillhandahåller mätutrustning.
För nyanslutning och abonnemangsökning gäller särskilda
villkor. Anslutningsavgift offereras i varje enskilt fall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 6 Juli 2022 | Senast uppdaterad: 22 September 2022