Nacka vatten och avfall satsar på 100% rena elbilar

Installation av laddstationer hos Nacka Vatten och Avfall

Nacka vatten och avfall har med hjälp av Nacka Energi installerat 20 laddplatser på företagets parkeringsplatser och kommer att utöka med ytterligare 10 laddplatser inom kort.

Vi har ställt några frågor till Mats Rostö, VD för Nacka vatten och avfall om hur han upplever samarbetet med Nacka Energi.

Vad fick er att välja Nacka Energi?
När vi flyttade till vårt nya kontor på Ryssviksvägen så bjöd Nacka Energi in oss på ett samtal om hur de kunde hjälpa oss att tillgodose vårt behov på vår nya arbetsplats. Nacka Energi var det självklara valet då de är lokala, har god kännedom om strömförsörjningen och kändes som en trygg och pålitlig leverantör.

Hur tycker ni att installationen gick?
Installationen gick som förväntat, snabbt och smidigt.

Hur har kontakten med Nacka Energi har varit?
Nacka Energi är väldigt tillmötesgående och vi har haft en bra kommunikation under hela processen. De förstod vår utmaning samt vårt behov och anpassade en lösning därefter.


Det föll sig naturligt för Nacka vatten och avfall att installera laddstolpar vid det nya kontoret.

Vi kommer succesivt att gå över till helt fossilfritt och satsa på 100 % rena elbilar i vår fordonsflotta. Investeringen av 30 laddplatser vid kontoret kommer att göra det ännu lättare för oss som bolag att gå över till 100% rena elbilar säger Mats Rostö, VD för Nacka vatten och avfall.

Hur har hårdvaran fungerat efter installationen?
Hela lösningen har fungerat jättebra. Vid ett tillfälle när en av laddarna inte fungerade kontaktade vi InCharge kundsupport som hjälpte oss att lösa problemet inom några minuter.

Jag tycker även att debiteringssystemet är väldigt smidigt. Det är enkelt för oss att använda laddarna med RFID-brickorna och sedan kommer fakturan per automatik utan någon administration från vår sida.

Vad har blivit bättre sen ni installerade laddstationer?
Omställningen för oss till en fossilfri fordonsflotta blir lättare och vi får nöjdare medarbetare.

Skulle ni rekommendera andra att använda Nacka Energi och varför?
Absolut! Nacka Energi har varit lätta att jobba med, lyhörda för våra behov och levererat ett bra resultat.

Publicerad av Nacka Energi Försäljning AB

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 27 Oktober 2022 | Senast uppdaterad: 16 Augusti 2023