• Hem
  • Elnät
  • Nätavgifter
  • Säkringsabonnemang

Priser säkringsabonnemang 2020

ELNÄTSAVGIFTER 1 januari 2020

LÄGENHETSTARIFF

 Tariff Tariff Fast avgift inkl. moms  Rörlig avgift inkl. moms 
 Lägenhetstaxa  925 kr/år  41 öre/kWh

Benämningen ”Lägenheter” i prislistan avser en särskild säkringstariff för bostadslägenhet i flerbostadshus med förutsättningar enligt nedan:

  • En mätarsäkring på 16 eller 20 Ampere (trefas) alternativt 16 till 25 Ampere (enfas)
  • Minst tre bostadslägenheter i samma byggnad som är anslutna med en gemensam serviskabel.
  • En elförbrukning som normalt uppgår till högst 8 000 kWh per år.

Kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte i kategorin ”Lägenheter”.


SÄKRINGSGRUPP 16-63 Ampere

Ampere Fast avgift inkl. moms Fast avgift exkl. moms 
 16  6 869 kr/år  5 495 kr/år
 20  8 586 kr/år  6 869 kr/år
 25  9 883 kr/år  7 906 kr/år
 35  17 400 kr/år  13 920 kr/år
 50  22 838 kr/år  18 270 kr/år
 63  28 319 kr/år  22 655 kr/år

 

Ampere Tariff Fast avgift inkl. moms Rörlig avgift inkl. moms 
16  16 Rö* 1 113 kr/år 41 öre/kWh

*Går ej att nyteckna


SÄKRINGSGRUPP 80-250 Ampere samt låg- och högspänningskunder

Tariff   Fastavgift 
exkl. moms
 
Överföringsavgift
exkl. moms LL* 
Överföringsavgift
exkl. moms HL** 
Effektavgift
exkl. moms LL** 
 Effektavgift
exkl. moms HL**
 80A-LSP A 16 000 kr/år 9 öre/kWh 27 öre/kWh 25 kr 25 kr
 80A-LSP B 40 000 kr/år 3 öre/kWh 9 öre/kWh 23 kr 69 kr
 10-20 kV HSP 70 000 kr/år 2,5 öre/kWh 7,5 öre/kWh 13 kr 39 kr

*HL = Höglasttid: vardagar kl 06-22, nov-mars
Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas ej som vardagar:
nyårsdagen, trettondedag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.
**LL = Låglasttid: övrig tid
Effektavgiften debiteras på genomsnittet av de tre högsta timmedelvärdena per månad

Priser säkringsabonnemang 2019

Säkringsstorlek AmpereTariffFast avgift per år
inkl. moms
Rörlig avgift per kWh
inkl. moms
16 16 + rörlig del 838 kr 39,1 öre
16 16 6 869 kr  
20 20 + rörlig del 1 054 kr 39,1 öre
20 20 8 586 kr  
25 25 9 883 kr  
35 35 17 400 kr  
50 50 22 838 kr  
63 63 28 319 kr  
80 80 36 809 kr  
100 100 46 473 kr  
125 125 59 185 kr  
160 160 75 641 kr  
200 200 94 280 kr  
250 250 121 650 kr

Till dig som har säkring 16 Ampere: För att räkna ut vilken tariff som passar dig bäst kan du utgå från den års-förbrukning som finns angiven på din faktura. Överstiger din årsförbrukning 15 425 kWh tjänar du på att ha tariffen 16 som är en fast avgift oavsett elförbrukning. Är din årsförbrukning lägre än 15 425 kWh tjänar du på att ha tariffen 16R, som kombinerar en lägre fast avgift med en rörlig avgift. Om du vill byta tariff, vänligen ring oss på
telefon 08-466 81 00, så hjälper vi dig med bytet.
Till dig som har säkring 20 Ampere: Om du har ett lägenhetsabonnemang med 20A huvudsäkring och en årsförbrukning om högst 8000 kWh kan du välja tariffen 20R. Med lägenhet avses bostadslägenhet med max 20 Ampere huvudsäkring, i flerbostadshus med minst fyra abonnemang på gemensam el-servisledning varav minst tre ska vara lägenhetsabonnemang

 För fullständiga tillämpningsbestämmelser, se PDF-dokument nedan.

pdfNätavgifter för säkringskund, inkl tillämpningsbestämmelser 2019

pdfNätavgifter för säkringskund, inkl tillämpningsbestämmelser 2018

pdfNätavgifter för säkringskund inkl tillämpningsbestämmelser 2017

pdfNätavgifter för säkringskund inkl tillämpningsbestämmelser 2016

 

Adress

Postadress:
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress:
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00/08-466 81 45 (felanmälan)

E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.30

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.