• Start
  • Elnät
  • Nätavgifter
  • Nätavgifter 2020

Nacka Energi inför effekttariffer

Nacka Energi kommer från årsskiftet införa en ny prisstruktur. Förändringen har i huvudsak två motiv, dels att via tarifferna styra elanvändning mot ett effektivt utnyttjande av elnätet, dels att ge våra kunder en ökad möjlighet att kunna påverka sina elnätskostnader.

Införandet av de nya tarifferna kommer att ske stegvis och först ut är alla kunder med säkringsstorlek fr o m 80A (och uppåt), här innefattas även kunder som idag har effektabonnemang. För kunder med säkring 16A-63A kommer förändringen att ske under hösten 2020.

–Alla kunder som berörs av den nya prisstrukturen kommer i god tid att få ett personligt brev som informerar hur detta kommer att påverka dem, berättar Theresa Bonardi som är chef för kundtjänst.

Den nya strukturen består av tre olika delar: en fast del och två rörliga. Priset kommer att påverkas av både energiförbrukningen (kWh) och effektuttaget, dvs hur mycket energi man som mest använder vid ett och samma tillfälle (kW)

–Vi gör detta för att skapa förutsättningar för ett bättre och mer effektivt utnyttjande av elnätet som i sin tur kan senarelägga kostnadsdrivande investeringar. Inte minst nu när Nacka växer, både vad gäller nya bostäder och företag, behöver vi få till en jämnare energiförbrukning under dygnets timmar, säger VD Jonas Kellberg.

–Dessutom vill vi genom vår prissättning bidra till att öka medvetenheten hos våra kunder om framtidens utmaningar i elnäten. Effektbrist och energiomställning är exempel på sådana utmaningar som kommer att påverka oss alla, fortsätter VD Jonas Kellberg. En minskad förbrukning innebär också vinster för miljön och vår nya prisstruktur skapar incitament till en mer hållbar konsumtion av energi.

–Nacka Energi ansvarar för att se till att alla våra kunder alltid har den energi som behövs, dygnet runt och året om, därför skapar vi med den nya prisstrukturen incitament att jämna ut effekttopparna i elnätet och därmed minska risken för driftstörningar. Det handlar om säkerhet och upprätthållandet av en hög leveranskvalitet, avslutar Jonas Kellberg.

Nacka kommunfullmäktige fattade beslut om den nya prisstrukturen och prislistan för 2020 måndagen den 16 september.

 

Adress

Postadress:
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress:
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00/08-466 81 45 (felanmälan)

E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.30

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com