• Hem
  • Elnät
  • Nacka Energis elnät

Nacka Energis elnät

Nacka Energi är nätägare i Nacka kommun, Boo församling undantaget. Vi ser till att de som bor och arbetar i Nacka har el i uttaget dygnet runt, året om.

Nacka Energi har monopol på att bedriva eldistribution inom vårt område. Energimyndigheten övervakar oss och beviljar förlängning av koncessionen regelbundet. Elsäkerhetsverket övervakar så att vi bygger och driver ett elnät enligt starkströmsföreskrifterna.

Inom elnätsavdelningen ansvarar vi för att utbyggnad, drift och underhåll av elnätet utförs på ett optimalt sätt. Vi arbetar med övergripande planering, projektledning, projektering, beredning och dokumentation.

Om det skulle bli strömavbrott har vi beredskap dygnet runt. Vår driftcentral hjälper oss att lokalisera fel, övervaka och manövrera vissa anläggningar i elnätet.

Våra montörer bygger elnät och arbetar med drift- och underhållsarbete och mätarmontering. För schaktarbeten hyr vi in extern hjälp.

Nacka Energis elnät bestod i oktober 2020 av:

  • 9 st fördelningsstationer
  • 311 st nätstationer
  • 2 652 st kabelskåp
  • 1 155 km jordkabel 
  • 83 km luftledning

Idag distribuerar vi el till ca 28 000 abonnenter. Vårt elnät växer hela tiden i takt med nya exploateringar i Nacka.

neab

Adress

Postadress
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00

Organisationsnr.
556017-9532

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.00

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com