• Start
  • Elnät
  • Mikroproduktion

Mikroproduktion i vårt elnät

Planerar du att installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk så finner du lite tips här nedan.

Kriterier för mikroproduktion
• Energiuttaget från elnätet är större än den inmatade energin till elnätet, per kalenderår.
• Elanvändaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere.
• Solcellsanläggningen har en installerad effekt om högst 43,5 kilowatt.

Vad behöver du göra?
• Välj produktionstyp – t ex solpaneler och en leverantör av dessa.
• Kontakta en behörig elektriker som sköter installationen.
• Få ett nytt anläggningsnummer av nätbolaget.
• Ingå avtal med din elhandlare.

Vad kommer det kosta?
• Kostnad för anläggningen, t ex solpaneler.
• Kostnad för elektriker gällande installationen - du kan få solcellsstöd eller ROT-avdrag. Läs mer hos skatteverket.se eller hör med din solcellsinstallatör. 
• Om anläggningen inte uppfyller kriterierna för mikroproduktion kostar det ytterligare 4 000 kr exkl. moms.

Vad kommer du att tjäna?
• Ersättning för nätnyttan betalas av Nacka Energi 3,7 öre/kWh.
• Ersättning för såld överskottsproduktion betalas av din elhandlare - kontakta elhandlare för att ingå avtal.
• Skattereduktion för max 30 000 kWh 60 öre/kWh. 
• Investeringsstöd. 
• ROT-avdrag (men ej i kombination med investeringsstöd).
• En mer hållbar energiförsörjning. Klimatsmart!

Lite mer information
Om du ska installera solceller, en vindsnurra eller kanske ett litet vattenkraftverk så ska du kontakta en leverantör av dessa och även en behörig elektriker för att få råd om pris, storlek på anläggning och hur installationen går till.

Kräver anläggningen en större huvudsäkring än den du redan har måste du säkra upp och betala en högre nätkostnad – även detta hjälper elektrikern till med. Elektrikern kontaktar oss, via en föranmälan, för att få ett installationsmedgivande för mikroproduktionen.  

När din anläggning är installerad och klar skickar din elektriker in en färdiganmälan till oss och vi åker ut för att besiktiga den och ordnar så att din elmätare även mäter den överskottsenergi som du släpper ut i vårt elnät för försäljning.

Det är viktigt att du inte driftsätter anläggningen innan vi varit ute och besiktigat den. Du riskerar annars att få betala för det som producerats istället för att få ersättning.  Vi tar ingen avgift för detta om din anläggning uppfyller kriterierna för mikroproduktion. Uppfyller din anläggning inte kriterierna för mikroproduktion tar vi en kostnad på 4 000 exklusive moms.

Du får betalt av din elhandlare för den energi du inte förbrukar själv, vilket är vanligt soliga sommarmånader.

Du kommer få ett nytt anläggningsnummer (GS1 nummer) som hör till din mikroproduktion. Detta GS1 nummer behöver din elhandlare för att ingå ett avtal med dig om att köpa din överskottsenergi.

Du fortsätter att betala vanligt nätpris för din förbrukningsanläggning men betalar inget för produktionsanläggningen. För din produktionsanläggning ersätter vi dig för den så kallade nätnyttan med 3,7 öre /kWh. Nätnytta innebär att du hjälper oss att hålla ner kostnaden för våra nätförluster för att du producerar el lokalt.  

Läs gärna mer om mikroproduktion på: 
Skatteverket
Energimyndigheten
Energirådgivningen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. gärna om du har några frågor!

pdfTariff för mindre produktionsanläggningar

Adress

Postadress:
Box 753, 131 24 Nacka

Besöksadress:
Ryssviksvägen 2B, Nacka

Kontakt

Telefon
08-466 81 00/08-466 81 45 (felanmälan)

E-post:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Öppettider

Måndag-Torsdag
08.00-11.30, 12.30-16.00

Fredag
08.00-11.30, 12.30-15.00

GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen, PUL, med GDPR.

Läs mer om GDPR här.

Copyright © Nacka Energi AB. All rights reserved unless otherwise stated.

Webbplatsen är skapad av formfranska: www.formfranska.com